Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Studieveileder - Handelshøyskolen

Søknadsfrist: 20.11.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Handelshøyskolen er det ledig fast 100 % stilling som studieveileder for snarlig tiltredelse.

Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen og nærmeste overordnede er fakultetsdirektør. Hovedarbeidssted vil være Campus Bø. Foruten Bø, har fakultetet virksomhet i Horten, Kongsberg, Drammen og Hønefoss. Noe reisevirksomhet til øvrige campus må påregnes.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.

Campus Bø har nær femti studier innen økonomi og ledelse, IT, natur og miljø, friluftsliv, idrett, kulturledelse, språk, ex.phil, historie og forfatterstudium. Campus Bø har en sentral beliggenhet i Telemark, mellom Oslo og Kristiansand. Bø er et trafikk-knutepunkt med gode buss- og togforbindelser. Det er under 10 minutter å gå fra buss- og togstasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Studieveiledning ovenfor fakultetets studenter herunder bl.a. orientering om emnevalg, oppfølging av studieprogresjon, tiltak for å forhindre frafall, innpassinger og permisjoner.
 • Studie- og saksadministrasjon i studieadministrativt system (FS), arkivsystemet Public 360 og øvrige studieadministrative systemer.
 • Saksbehandling og administrasjon i forbindelse med tilrettelegging i studiesituasjonen for studenter med særskilte behov.
 • Vitnemålsproduksjon.
 • Informasjonsarbeid overfor studenter og ansatte, bl.a. i forbindelse med studiestart og andre arrangementer.
 • Ansvar for arrangementer i forbindelse med studiestart, f.eks. klassemottak, sosiale samlinger m.v.
 • Bistå med ulike utredningsoppgaver innenfor det studieadministrative feltet.
 • Bistå i arbeid med opprettelse og revisjon av studie- og emneplaner.
 • Kvalitetssikring av studie- og emneplanarbeid mht. nasjonalt og lokalt regelverk og kvalitetssystem.
 • Kvalitetssikring, rapportering og utredning av studentdata.
 • Sekretær for programutvalg.
 • Være kontaktperson for utarbeiding av tekster til studietilbudssidene til kommunikasjons- og markedsavdelingen innenfor «sine» studietilbud.
 • Bistå internasjonal seksjon med ut- og innveksling av studenter

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • Relevant saksbehandlererfaring
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper og systemforståelse, deriblant kjennskap til FS og Public 360 er ønskelig.

Det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet
 • Motivasjon og initiativ
 • Fleksibilitet og serviceinnstilling
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stilling som førstekonsulent (SKO 1408): NOK 408.600 – 488.000 per år eller seniorkonsulent (SKO 1363): NOK 464.000 – 583.900 per år. Lønnsplassering fastsettes etter kompetanse og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

Fakultetsdirektør Thomas Bogen, tlf. 31 00 86 74 / 979 85 766 / [email protected] ved USN Handelshøyskolen kontaktes.

For spørsmål om søknadsprosessen:

Personalrådgiver Kari Ann Sommerset / 35 95 25 99 / [email protected] kontaktes

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen