LEDIG STILLING VED UNIS

Økonomikonsulent

Søknadsfrist: 26.05.2022

Universitetssenteret på Svalbard

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) er verdens nordligste utdanningsinstitusjon, lokalisert i Longyearbyen på Svalbard. UNIS har teknisk og vitenskapelig utstyr, laboratorier og infrastruktur egnet for undervisning og forskning innen arktisk naturvitenskap og teknologi for sjø, land og atmosfære.


Fagavdelingene omfatter arktisk biologi, -geofysikk, -geologi, og -teknologi. All utdanning gis på engelsk, og omlag halvparten av ansatte og studenter er fra utlandet. UNIS er et statlig aksjeselskap. UNIS skal gjennom sin virksomhet bidra til samfunnsutviklingen i Longyearbyen og på Svalbard i tråd med de overordnede målene for norsk svalbardpolitikk. Administrasjonsspråket er norsk.

Om stillingen

UNIS søker økonomikonsulent til en 100 % fast stilling.

Stillingen ligger i Økonomiseksjonen som ledes av økonomisjef og består av 4 personer.

Økonomiseksjonen tilhører administrasjonsavdelingen, som består av ytterligere 7 personer.

Stillingen rapporterer til økonomisjef.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil få større/mindre ansvar innenfor følgende områder:

 • Behandling av inngående fakturer og leverandøroppfølging, herunder kontering, remittering og betalingsoppfølging.
 • Oppfølging av utfakturering, kundeoppfølging og innbetalinger.
 • Bilagsregistrering og avstemming av hovedbok og bankkontoer.
 • Følge opp rutiner og gi bistand i forbindelse med innkjøp/anskaffelser og inngåelse av kontrakter.
 • Koordinere/samarbeide med materialforvalter for økt materiellkontroll ved UNIS og oppfølging av internfakturering/-belastning fra vår logistikkavdeling.
 • Stillingen vil fungere som backup på øvrige oppgaver tilhørende økonomiseksjonen og andre generelle oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på universitets-/høgskolenivå (minimum bachelorgrad eller tilsvarende), eller spesialutdanning tilpasset stillingen. Lang og relevant kompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • God digital forståelse og kompetanse.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra tilsvarende arbeid, fortrinnsvis fra universitet- og høgskolesektoren.
 • Erfaring med de elektroniske systemer og verktøy som benyttes i økonomiseksjonen: Microsoft 365-produkter og Unit4 ERP-produkter («Agresso») innenfor regnskap, lønn, fakturabehandling og reise/utlegg (Unit4 Travel and Expenses).

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik og med god gjennomføringsevne.
 • Serviceinnstilt, fleksibel og løsningsorientert.
 • Nøyaktig og strukturert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Personlig egnethet og motivasjon for stilling tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

UNIS kan tilby en utfordrende og variert jobb, i et spennende, trivelig og internasjonalt miljø. Som ansatt er du medlem i Statens Pensjonskasse, som tilbyr en gode pensjonsordninger. Vi tilbyr også gode forsikringsordninger, betalte reise- og flyttekostnader ved oppstart i stillingen og tjenestebolig.

Stillingen er lønnet etter statens lønnsregulativ i stillingskode 1408 førstekonsulent, eventuelt 1363 seniorkonsulent, etter kvalifikasjoner og ansiennitet. I tillegg til lønnen ytes et Svalbardtillegg tilsvarende (p.t.) kr 38 520,- pr år. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Inntektsskatten på Svalbard er for tiden på 8 %. I tillegg trekkes folketrygdavgift på 8 %.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Søknadsfrist: 26. mai 2022.

Det er mulig å be om å få navnet/søknaden unntatt offentligheten iht. offentlighetsloven § 25. Ønsket må i tilfelle begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at skulle ønsket ikke bli tatt til følge, vil søkeren bli kontaktet å få mulighet til å trekke søknaden.

Longyearbyen

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2400 innbyggere og har et godt tjenestetilbud, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS