Ledig stilling ved UNIS

Økonomikonsulent

Søknadsfrist: 24.11.2019

Om stillingen

Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) har ledig fast stilling som økonomikonsulent. Stillingen ligger i økonomiseksjonen som ledes av økonomisjefen og består av 4 personer. Stillingen rapporterer til økonomisjef.

Universitetssenteret på Svalbard

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) gir undervising og driver forskning med utgangspunkt i Svalbards geografiske plassering i et høyarktisk område og de spesielle fortrinn dette gir. Våre fag er arktisk biologi, arktisk geofysikk, arktisk geologi og arktisk teknologi. Halvparten av stab og studenter er utenlandske og all undervisning foregår på engelsk. UNIS er et statlig aksjeselskap underlagt Kunnskapsdepartementet.

Arbeidsoppgaver

Oppgaver som ligger til stillingen er:

 • behandling av inngående fakturaer og kontering
 • remittering, leverandøroppfølging og avstemming
 • oppfølging av utfakturering, internt og eksternt
 • følge opp rutiner i forbindelse med innkjøp/anskaffelser og inngåelse av kontrakter
 • stillingen skal bidra til økt materiellkontroll gjennom samarbeid med materialforvalter

I det daglige arbeidet benyttes Outlook, Agresso Regnskap, Agresso Lønn, Agresso Dokumentsenter og Office produkter.

Kvalifikasjonskrav

Søkeren må ha:

 • utdanning fra høgskole/universitet, fortrinnsvis på mastergradsnivå og/eller erfaring fra tilsvarende arbeid.
 • god kjennskap til relevant lovverk
 • erfaring fra tilsvarende arbeid ved universitet eller høgskole vil bli tillagt vekt
 • ved relevant og lang erfaring og særlig egnethet, kan formelle kvalifikasjonskrav avvikes

Personlige egenskaper:

 • gode digitale kunnskaper
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • gode samarbeidsegenskaper og serviceinnstilling
 • personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi ønsker søkere som er nøyaktige, fleksible og har gode kommunikasjonsevner.

Vi tilbyr

 • Legg inn informasjon om lønn og andre fordeler knyttet til stillingen

Spørsmål om stillingen

UNIS kan tilby en utfordrende og variert jobb, i et spennende, trivelig og internasjonalt miljø. Som ansatt er man medlem i Statens Pensjonskasse. UNIS tilbyr også gode forsikringsordninger.

Tilsetting er i stillingskode 1408 førstekonsulent i statens regulativ, avlønning etter ansiennitet og kvalifikasjoner i lønnsramme 21. Stillingskode 1363 seniorkonsulent kan vurderes. I tillegg til lønnen ytes et årlig Svalbardtillegg på kr 34 560,-. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Inntektsskatten på Svalbard er for tiden på 8 %. I tillegg trekkes folketrygdavgift på 8,2 %.

Søknad sendes i vårt elektroniske søknadsskjema www.jobbnorge.no

Etter søknadsfristen utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som ber om unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt i søknaden iht. offentlighetsloven § 25. Vi gjør oppmerksom på at skulle ønsket ikke bli tatt til følge, vil søkeren bli kontaktet å få mulighet til å trekke søknaden.

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Økonomisjef Dagny Valaker (tlf: 79 02 33 71 eller mobil 95 97 31 40), e-mail [email protected]

Søknadsfrist 24.11.2019

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2200 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bla. full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv.

Søk på stillingen