LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Studieveileder - USN Handelshøyskolen

Søknadsfrist: 07.04.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.noUSN Handelshøyskolen tilbyr bachelor- og masterutdanninger innen en rekke fagområder, samt en ph.d.-utdanning i Management. I tillegg til flere årsstudier og mange videreutdanningsstudier. USN Handelshøyskolen tilbyr økonomi- og lederutdanninger på deltid på campus og nett. Vi har alt fra enkeltemner på bachelornivå til årsstudium i ledelse eller full mastergrad som man kan ta ved siden av jobb.

Ved USN Handelshøyskolen er det ledig fast stilling som Studieveileder

Om stillingen

Ved USN Handelshøyskolen er det ledig fast 100 % stilling som studieveileder, og hovedarbeidssted er campus Bø. Stillingen er tilknyttet seksjon for studieadministrasjon, og nærmeste leder er seksjonssjef. Stillingen er ledig fra 01.06.24.

Foruten Bø, har fakultetet virksomhet i Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Drammen og Hallingdal. Noe reisevirksomhet til øvrige campus må påregnes.

Studieveilederne en viktig ressurs for studenter og vitenskapelige ansatte, vi trenger derfor deg som er initiativrik og engasjert og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø. Arbeidet forutsetter veiledning av studenter, nært samarbeid instituttets vitenskapelige ansatte, eksterne samarbeidspartnere og øvrige ansatte i administrasjonen. Du må trives med å arbeide med både veiledning, saksbehandling, koordinering, kommunikasjon og noen utviklingsoppgaver.

Om USN Handelshøyskolen.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Studieveiledning rettet mot fakultetets studenter. Det omfatter blant annet veiledning og informasjon om emnevalg, godkjenning av tidligere utdanning, oppfølging av studieprogresjon og tiltak for å forhindre frafall.
 • Studie- og saksadministrasjon i studieadministrativt system (FS), arkivsystemet Public 360 og øvrige studieadministrative systemer.
 • Saksbehandling og administrasjon i forbindelse med tilrettelegging i studiesituasjonen for studenter med særskilte behov.
 • Vitnemålsproduksjon.
 • Informasjonsarbeid overfor studenter og ansatte, bl.a ved studiestart og andre arrangementer.
 • Bistå ved ulike studentarrangementer.
 • Bistå i arbeid med opprettelse, revisjon og kvalitetssikring av studie- og emneplaner.
 • Kvalitetssikring, rapportering og utredning av studentdata.
 • Administrativt arbeid rundt ut- og innveksling av studenter.

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

 Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum bachelorgrad. 
 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves det relevant erfaring og kompetanse tilpasset stillingens funksjoner.
 • Relevant saksbehandlererfaring og gjerne erfaring fra universitets- og høyskolesektoren.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Gode IT-kunnskaper og systemforståelse.
 • Kjennskap til FS og Public 360 er ønskelig

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet, serviceinnstilling og evne til å se løsninger.
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team.
 • Evne til prioritering, tidsdisponering og struktur.
 • Nøyaktighet.
 • Personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Seniorkonsulent (SKO 1363): NOK 516 800 – 580 000 per år eller rådgiver (SKO 1434): 557 100 – 630 000 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Guro Olborg 31 00 85 72 / 936 30 663, guro.olborg@usn.no

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Lone Mette Solberg, Lone.Mette.Solberg@usn.no, 31 00 87 58 / 466 92 864

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS