LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Studieveileder - USN Handelshøyskolen

Søknadsfrist: 27.11.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no.

USN Handelshøyskolen tilbyr bachelor- og masterutdanninger innen en rekke fagområder, samt en ph.d.-utdanning i Marketing Management. I tillegg til flere årsstudier og mange videreutdanningsstudier. USN Handelshøyskolen tilbyr økonomi- og lederutdanninger på deltid på campus og nett. Vi har alt fra enkeltemner på bachelornivå til årsstudium i ledelse eller full mastergrad som man kan ta ved siden av jobb.

Ved USN Handelshøyskolen er det ledig fast stilling som Studieveileder

Om stillingen

Ved USN Handelshøyskolen er det ledig inntil to faste 100 % stillinger som studieveileder. Tiltredelsesdato for den ene stillingen vil være 01.01.2023, og for den andre stillingen 01.06.2023.

Stillingene vil være tilknyttet Seksjon for studieadministrasjon ved USN Handelshøyskolen, og nærmeste overordnede vil være seksjonssjef. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Vestfold.

Foruten Vestfold, har fakultetet virksomhet i Bø, Ringerike, Kongsberg og Drammen. Noe reisevirksomhet til øvrige campus må påregnes.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Studieveiledning ovenfor fakultetets studenter herunder bl.a. orientering om emnevalg, oppfølging av studieprogresjon, tiltak for å forhindre frafall, innpassinger og permisjoner
 • Studie- og saksadministrasjon i studieadministrativt system (FS), arkivsystemet Public 360 og øvrige studieadministrative systemer.
 • Saksbehandling og administrasjon i forbindelse med tilrettelegging i studiesituasjonen for studenter med særskilte behov
 • Vitnemålsproduksjon
 • Informasjonsarbeid overfor studenter og ansatte, bl.a i forbindelse med studiestart og andre arrangementer
 • Ansvar for arrangementer i forbindelse med studiestart og mentorprogram
 • Ulike utredningsoppgaver innenfor det studieadministrative feltet
 • Arbeid med opprettelse og revisjon av studie- og emneplaner
 • Kvalitetssikring av studie- og emneplanarbeid mht. nasjonalt og lokalt regelverk og kvalitetssystem
 • Kvalitetssikring, rapportering og utredning av studentdata
 • Sekretær for programutvalg
 • Være kontaktperson for utarbeiding av tekster til studietilbudssidene til kommunikasjons- og markedsavdelingen innenfor «sine» studietilbud
 • Ut- og innveksling av studenter
 • Oppgaver knyttet til næringsmasterprogram/master med praksis - blant annet rekruttering og opptaksstøtte, koordinering av intervjuer og organisering av webinar

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå
 • for ansettelse i stilling som rådgiver er det videre en forutsetning med relevant fagadministrativ erfaring og kompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • relevant saksbehandlererfaring
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • gode IT-kunnskaper og systemforståelse. Kjennskap til FS og Public 360 er ønskelig.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til prioritering, tidsdisponering og struktur.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Seniorkonsulent (SKO 1363): NOK 485 800 - 604 400 eller rådgiver (SKO 1434): NOK 526 100 – 648 700 per år

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS