Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Utdanningskoordinator ved NSSF

Søknadsfrist: 28.11.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Vikariat som utdanningskoordinator ved NSSF

Om stillingen

Det er ledig et svargerskapsvikariat i 100 % stilling i 12-14 mnd som seniorkonsulent (SKO 1363) ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging (NSSF).

Stillingen er knyttet opp mot utdanningsprogram, kurs og konferanser som gjennomføres i regi av senteret. Stillingen inngår i administrativ stab ved Senteret.

NSSF har om lag 30 ansatte og er Norges ledende senter innen selvmordsforskning og -forebygging med omfattende klinisk og epidemiologisk forskning, samt kartlegging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Senteret har et aktivt samarbeid med lignende forskningssentre internasjonalt. Vi tilbyr utdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT), utdanning i Forlenget sorg-terapi (FST) og kurs i klinisk suicidologi og arrangerer nasjonale og internasjonale konferanser.

NSSF drifter også flere nettsteder, utgir det fagfellevurderte tidsskriftet Suicidologi og arbeider for å iverksette kunnskapsbaserte selvmordsforebyggende tiltak på flere nivåer og arenaer nasjonalt og i lokalsamfunnet.

Mer informasjon om NSSF finnes på www.selvmord.no.

Ønsket tiltredelse - februar 2023.

Arbeidsoppgaver

- Koordinere og drifte etter- og videreutdanningsprogrammene i DBT og FST og kliniske kurs:

 • Markedsføring og rekruttering
 • Opptak
 • Undervisningskoordinering, ressursplanlegging
 • Koordinering av veiledning knyttet til utdanningsprogrammene
 • Administrasjon av etterutdanningskurs i FS (Felles studentsystem ved UiO)
 • Administrasjon av utdanningssider på læringsplattformen Canvas

- Koordinere og drifte gjennomføring av konferanser i regi av NSSF eller der NSSF samarbeider med andre om gjennomføring av seminarer og konferanser

- Publiseringsansvar i i Vortex

- Ivareta andre løpende studierelaterte oppgaver

Stillingen kan tillegges andre studierelaterte oppgaver eller utviklingsoppgaver knyttet opp mot utdanningsprogrammene.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på minimum bachelornivå innen administrasjon/prosjektledelse/arrangementshåndtering. Realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Arbeidserfaring tilpasset stillingens oppgaver
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper og erfaring med bruk av Teams og Zoom

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Kjennskap til FS og Vortex vil telle positivt
 • Kjennskap til bruk av Wevideo, eller annen produksjon av korte videosnutter vil telle positivt

Personlige egenskaper

Vi søker etter en medarbeider med evne til selvstendig arbeid, fleksibilitet og gode samarbeidsevner. Du må være en pådriver i arbeidsprosesser som involverer mange aktører, kunne arbeide systematisk og effektivt, og raskt kunne sette deg inn i nye oppgaver. Du må også kunne håndtere flere oppgaver samtidig og takle perioder med stort arbeidspress. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn for seniorkonsulent (SKO 1363) i lønnsspenn 534 900,- til 563 500 (ltr 58-61) avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Et hyggelig arbeidsmiljø

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS