Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studiekonsulent / førstekonsulent (inntil to stillinger) - Institutt for informatikk

Søknadsfrist: 09.05.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner. Instituttet har nær 1800 bachelor-studenter, nær 600 masterstudenter og over 240 phd-studenter og postdoktorer. Instituttet har nær 370 ansatte. Av disse er om lag 280 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 75 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

Om stillingen

Det er ledig inntil to faste stillinger (100%) som studiekonsulent/førstekonsulent ved Institutt for informatikk. Stillingen er tilknyttet instituttets studieadministrasjon. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Som studiekonsulent ved institutt for informatikk vil du få en spennende og variert jobb. Du vil jobbe i et stort og internasjonalt miljø. Din arbeidshverdag vil være tidvis være hektisk, og du er en viktig teamarbeider som vil jobbe tett sammen med de andre i studieadministrasjonen, de som underviser og den faglige ledelsen.

Ditt ansvarsområde vil i hovedsak være generell studieadministrasjon knyttet til utdanningstilbudet ved instituttet.

Arbeidsoppgaver

Studieadministrasjonen dekker arbeidsområder som studieplanlegging, eksamensavvikling, forskerutdanning, masteropptak, faglig vurdering av ekstern utdanning, etter- og videreutdanning, undervisningsplanlegging, internasjonalisering, veiledning, rekruttering og studieinformasjon.

Studieadministrasjonen ivaretar også en programkoordinatorrolle for instituttets bachelor- og masterprogrammer, årsenheten i informatikk og øvrige halvårsenheter. Administrative oppgaver knyttet til instituttets utdanningsutvalg inngår også i studieadministrasjonen arbeidsoppgaver.

Det studieadministrative arbeidet er i endring grunnet økt digitalisering ved universitetet.

Arbeidsoppgavene for stillingen vil blant annet inneholde:

 • Generell studieadministrasjon og besvarelse av studenthenvendelser
 • Administrativ oppfølging av studenter
 • Opptaksadministrasjon (blant annet søkere til masterprogram)
 • Informasjonsarbeid i tilknytning til studier, emner og praktisk informasjon på web
 • Annet studieadministrativt arbeid i tråd med instituttets behov

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav:

 • Stilingen krever utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelornivå, men relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk er et krav, da stillingen innebærer utstrakt kontakt med internasjonale studenter og ansatte
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Relevant erfaring fra studieadministrativt arbeid er nødvendig

Ønskede kvalifikasjonskrav:

 • Kjennskap til studieadministrativt arbeid ved universitet/høgskole
 • Bred erfaring med saksbehandling, gjerne fra offentlig sektor
 • Erfaring med bruk av følgende datasystem (eller tilsvarende): Vortex (web-verktøy), E-phorte (arkiv), CANVAS (læringsplattform), EpN (emneplanlegging på nett) eller TP (timeplanleggingsverktøy)

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en person som:

 • Er serviceinnstilt og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er selvstendige, fleksible, nøyaktige, systematiske og ansvarlige
 • Kan håndtere mange oppgaver i et hektisk miljø
 • Er utviklingsorientert

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • lønn fra 474 500 - 526 000 per år, avhengig av ansiennitet og kompetanse for stilling som førstekonsulent ( stillingskode 1408)
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål
 • attester
 • liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemer, kontakt HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, [email protected], +4722854272.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS