Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent innkjøp/adm ved Klinikk for laboratoriemedisin

Søknadsfrist: 31.01.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig ettårig stilling som seniorkonsulent (SKO 1363) ved Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin.

Klinikk for laboratoriemedisin er den største klinikken ved Institutt for klinisk medisin med ca 180 universitetstilsatte. Her drives forskning og utdanning innenfor medisinsk biokjemi, farmakologi, medisinsk genetikk, mikrobiologi, immunologi, patologi, rettsmedisin og teknologisk støttet intervensjon. Det er bred kontaktflate mot sykehusdrift og klinisk forskning, og klinikken har den høyeste forskningsaktiviteten ved instituttet. Klinikken har tolv underenheter, herunder syv avdelinger, bestående av ca 70 forskergrupper.

Oppgaver som ligger til stillingen er innkjøp, forskningsadministrasjon, kommunikasjon, forberedelse og gjennomføring av nasjonale og internasjonale arrangementer. Vi søker en dyktig og selvstendig medarbeider med mulighet for rask tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Bestillinger
 • Fakturahåndtering
 • Nettpublisering/redigering
 • Superbruker for Cristin i Klinikk for laboratoriemedisin og Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
 • Rapportering
 • Samarbeide med øvrig stab om klinikkens daglige drift og støtte til avdelingene og forskergruppene

Kvalifikasjonskrav

 • stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne innen økonomi/ledelse, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • erfaring med nettredigering (Vortex) er en fordel
 • erfaring fra innkjøp og fakturabehandling (Unit4)

Personlige egenskaper

 • nøyaktig, selvstendig og med gode samarbeidsevner
 • må kunne være en pådriver i arbeidsprosesser som involverer mange aktører
 • effektiv og systematisk
 • gjennomføringskompetanse
 • personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • krevende, men spennende arbeidsoppgaver
 • lønn som stillingstittel kode 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 534 900 og kr 593 500, avhengig av evt: ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om elektronisk søknad: Hr-rådgiver Kristoffer Tobiassen. E-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS