Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent / førstekonsulent innen studie- og forskningsadministrasjon

Søknadsfrist: 10.01.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for spesialpedagogikk er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.


Instituttet har i dag ca. 25 faste vitenskapelige ansatte, 14 stipendiater og postdoktorer og 12 administrative ansatte. Instituttet har ca 800 studenter fordelt på bachelor- og mastergradsstudier i spesialpedagogikk, masterstudium i Special Needs Education, samt PhD-studier.

Ønsker du å bli vår nye kollega på et institutt i stadig utvikling?

Om stillingen

Vi har ledig en 100 % fast stilling som seniorkonsulent/førstekonsulent ved Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Stillingens ansvarsområder er delt mellom instituttets forskningsadministrasjon og studieadministrasjon.

Vi søker en initiativrik og engasjert kollega som ønsker en hverdag med varierte arbeidsoppgaver i et til tider hektisk, men trivelig arbeidsmiljø. Arbeidet forutsetter nært samarbeid med instituttets vitenskapelige ansatte, eventuelle eksterne samarbeidspartnere og øvrige ansatte i administrasjonen, og du må trives med å arbeide systematisk, organisert og nøyaktig. Den som ansettes vil inngå i instituttets administrative team knyttet til forsknings- og studieadministrasjon.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er delt mellom studie- og forskningsadministrasjon.

Forskningsadministrasjon:

 • Administrativ støtte primært til instituttets forskere og innenfor de forskningsadministrative tjenestene (eksternfinansierte prosjekter, internasjonalisering, personvern, forskningskommunikasjon, og forskerutdanning)
 • Saksbehandling og drift knyttet til forskningsvirksomheten

Ved ansettelse i stilling som seniorkonsulent vil det være et større fokus på koordineringsoppgaver, samt bli tillagt utviklingsoppgaver innenfor de forskningsadministrative tjenestene.

Studieadministrasjon:

 • Generelle studieadministrative oppgaver og løpende behandling av studiesaker
 • Administrativt ansvarlig for enkeltemner på masterprogrammet i spesialpedagogikk
 • Administrativt arbeid med internasjonalisering

Ved ansettelse i stilling som seniorkonsulent vil det også bli tillagt utviklingsoppgaver innenfor de studieadministrative tjenestene.

Det tas forbehold om at det kan gjøres endringer i stillingens arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende bachelor-nivå. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring fra saksbehandling og administrasjon innenfor tilsvarende oppgaver på begge administrasjonsfelt, fortrinnsvis fra universitets- og høyskolesektoren
 • For ansettelse i stilling som seniorkonsulent kreves det dokumentert erfaring fra koordinerings- og/eller utviklingsoppgaver innenfor studie- og forskningsadministrasjon
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • God rolleforståelse
 • God digital kompetanse innenfor begge administrasjonsfelt

Ønskelig kompetanse/erfaring:

 • Erfaring med eller kjennskap til UiOs administrative systemer vil telle positivt
 • Kjennskap til instituttets fagområder vil telle positivt
 • Tidligere erfaring med kombinasjonsstillinger innenfor studie- og forskningsadministrasjon

Personlige egenskaper

Vi søker en person som er ansvarsbevisst og selvstendig, med evne til å organisere og finne gode løsninger. Du må evne å arbeide strukturert i et til tider hektisk miljø, og inneha høy grad av serviceinnstilling. Det stilles krav til gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med gode muligheter for utvikling innen både studie- og forskningsadministrasjon
 • Lønn som seniorkonsulent, stillingskode 1363, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 499 500 og kr 574 700, avhengig av kompetanse
 • Lønn som førstekonsulent, stillingskode 1408, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 468 300 og kr 516 100, avhengig av kompetanse
 • Gode velferds- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS