Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent administrasjon / økonomi ved Klinikk for laboratoriemedisin

Søknadsfrist: 08.06.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig 100% fast stilling som seniorkonsulent i klinikkadministrasjonen ved Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin.

Den som tilsettes vil få varierende administrative arbeidsoppgaver for store forskningsmiljøer i klinikken. Vi søker en motivert, hyggelig og fleksibel medarbeider med stor arbeidskapasitet som trives med å følge opp flere ulike oppgaver samtidig.

Stillingen vil rapportere til administrativ leder (administrativ koordinator). Hovedarbeidssted for stillingen vil være på Rikshospitalet. Det er ønskelig med en snarlig oppstart.

Arbeidsoppgaver

 • Innkjøp/bestillinger og varemottak gjennom UiOs bestillingssystem
 • Fakturabehandling
 • Attestant med ansvar for kontroll av reiseregninger og refusjonskrav
 • Andre økonomioppgaver som omposteringer, bilagslønn og oppslag i økonomirapportsystem
 • Administrative og praktiske oppgaver knyttet til forskningsstøtte, samt støtte til vitenskapelige ansatte
 • Nettpublisering
 • Cristin

Andre administrative oppgaver kan bli aktuelt, og arbeidsoppgavene vil kunne endres over tid.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne innen økonomiske/administrative fagretninger, minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant erfaring fra stillingens arbeidsområder kan erstatte det formelle utdanningskravet.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Erfaring fra administrative oppgaver av typen som ligger til stillingen.
 • Kjennskap til aktuelle systemer slik som Unit4 og CRIStin.
 • Kjennskap til aktuelt regelverk, eks. statlig reiseregulativ og prinsipper for innkjøp i offentlig sektor.

Personlige egenskaper

Vi søker en løsningsorientert, ansvarsbevisst og serviceinnstilt medarbeider som kan arbeide selvstendig med et stort spekter av arbeidsoppgaver. Du må raskt kunne sette deg inn i nye oppgaver og nye systemer. Fleksibilitet og godt humør er viktig. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • lønn som seniorkonsulent kode 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 534 900 og kr 593 500, avhengig av evt: ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål rundt stillingen:

 • Administrativ koordinator: Karly Eriksen, e-post: k.e.k.eriksen@medisin.uio.no

For spørsmål angående søknadsprosessen:

 • HR-rådgiver: Kristoffer Tobiassen, e-post: k.v.tobiassen@medisin.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS