Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent / førstekonsulent i Studieadministrasjonen

Søknadsfrist: 18.10.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.


Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA). Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Equinor driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Er du vår nye kollega i Studieadministrasjonen?

Om stillingen

Det er ledig en fast stilling som seniorkonsulent/førstekonsulent ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Stillingens hovedansvarsområder er studieadministrative oppgaver knyttet til praktisk-pedagogisk utdanning.

Arbeidsoppgaver

 • Studieadministrative oppgaver knyttet til utvikling, forvaltning og drift
 • Praksisplassering av lærerstudenter og oppgaver knyttet til praksisadministrasjon
 • Eksamensarbeid
 • Studentoppfølging og studieveiledning
 • Øvrige oppgaver knyttet til studieadministrasjon

Det tas forbehold om at det kan gjøres endringer i stillingens arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelornivå. Arbeidserfaring med dokumentert relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet så fremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået
 • For stilling som seniorkonsulent kreves det relevant og bred erfaring innenfor studieadministrasjon fra universitets- og høgskolesektoren, i tillegg til erfaring innen saksbehandling
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Ved utvelgelse av søkere til intervju vil det i tillegg bli lagt vekt på følgende kvalifikasjoner:

 • Studieadministrativ erfaring
 • Erfaring med praksisadministrasjon og/eller tilsvarende oppgaver
 • Kjennskap til lærerutdanninger og instituttets øvrige studieprogrammer

Personlige egenskaper

Vi søker en kollega som har god arbeidskapasitet, som tar initiativ og evner å prioritere. Stillingen innebærer innhenting av store mengder informasjon, som skal sorteres innen angitte tidsfrister. Man må evne og trives med å arbeide systematisk, organisert og nøyaktig. Det stilles krav til gode samarbeids- og kommunikasjonsevner da stillingen inngår i team. Vedkommende må trives i et til tider hektisk miljø. Motivasjon for stillingen og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent stillingskode 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 499 500 – 574 700, avhengig av kompetanse og erfaring
 • Lønn som førstekonsulent stillingskode 1408 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 461 300 – 516 100, avhengig av kompetanse og erfaring
 • Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester og liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-post og tlf.nr)

Søknad med vedlegg sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «Søk stillingen».

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS