Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent / førstekonsulent - studieadministrasjon

Søknadsfrist: 16.03.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.

Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA). Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Equinor driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Om stillingen

Det er ledig to midlertidige stillinger (vikariater med varighet ett år) for snarlig tiltredelse som seniorkonsulent/førstekonsulent ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Stillingenes hovedansvarsområder er studieadministrative oppgaver knyttet til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og Lektorprogrammet.

Arbeidsoppgaver

 • Studieadministrative oppgaver knyttet til utvikling, forvaltning og drift av PPU eller Lektorprogrammet
 • Drift og utvikling av emner som inngår i PPU eller Lektorprogrammet
 • Studentoppfølging og studieveiledning
 • Opptak og vurdering av progresjonskrav
 • Saksbehandling
 • Øvrige oppgaver knyttet til studieadministrasjon

Det tas forbehold om at det kan gjøres endringer i stillingenes arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelor-nivå. Arbeidserfaring med dokumentert relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet så fremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået
 • Det kreves relevant erfaring innen saksbehandling og studieadministrasjon
 • For stilling som seniorkonsulent kreves det relevant og bred erfaring innenfor studieadministrasjon fra universitets- og høgskolesektoren, i tillegg til erfaring innen saksbehandling
 • God skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ved utvelgelse av søkere til intervju vil det i tillegg bli lagt vekt på følgende kvalifikasjoner:

 • Studieadministrativ erfaring
 • Erfaring med administrative systemer instituttet bruker; e-Phorte, Felles Studentsystem (FS), Leganto, Canvas og UiOs timeplanleggingsverktøy (TP)
 • Kjennskap til lærerutdanninger

Personlige egenskaper

Vi søker kollegaer som har god arbeidskapasitet, som tar initiativ og evner å prioritere. Det stilles krav til gode samarbeids- og kommunikasjonsevner da stillingene inngår i team. Vedkommende må trives i et til tider hektisk miljø. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent stillingskode 1363 kr 474 500 – 555 800 fastsettes etter individuell vurdering avhengig av kompetanse og erfaring
 • Lønn som førstekonsulent stillingskode 1408 kr 451 700 - 498 800 fastsettes etter individuell vurdering avhengig av kompetanse og erfaring
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Husk å krysse av for om du søker begge stillingene, eller kun stillingen tilknyttet PPU eller stillingen tilknyttet Lektorprogrammet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS