Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent - Klinikk psykisk helse og avhengighet

Søknadsfrist: 31.07.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA) ved Institutt for klinisk medisin har ledig en 100 % fast stilling som seniorkonsulent i klinikkens administrasjon. Stillingen har varierte oppgaver og en bred kontaktflate, og den som ansettes må derfor kunne samarbeide og kommunisere godt med både vitenskapelige og administrativt ansatte.

Vi søker en motivert medarbeider med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne, som trives med å følge opp flere ulike oppgaver samtidig. Stillingen rapporterer til administrativ leder i klinikk PHA.

Arbeidssted er Gaustad sykehus. Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Generell administrativ og økonomifaglig støtte, rapportering, innkjøp, fakturabehandling, kontroll av reiseregninger og refusjonskrav, og andre forefallende oppgaver
 • Økonomi- og forskningsadministrative oppgaver knyttet til eksternfinansierte prosjekter med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Andre økonomioppgaver som omposteringer, bilagslønn og oppslag i økonomirapporteringssystem
 • Vedlikehold og oppdatering av nettsider for klinikkens forskningsgrupper
 • Planlegge, organisere og bistå med praktisk gjennomføring av faglige møter, seminarer og konferanser

Arbeidsoppgavene utføres i nært samarbeid med fagmiljøene og øvrige administrativt ansatte i klinikken og ved Institutt for klinisk medisin. Arbeidsoppgavene krever høy grad av selvstendighet og koordineringsevne. Merk at andre administrative oppgaver kan bli aktuelt, og at arbeidsoppgavene vil kunne endres over tid avhengig av klinikkens oppgave- og prosjektportefølje.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet/høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå innen relevant fagområde. Relevant erfaring fra stillingens arbeidsområder kan erstatte det formelle utdanningskravet.
 • Dokumentert erfaring innenfor en eller flere deler av den skisserte oppgaveporteføljen, fortrinnsvis fra universitets-/høyskolesektoren, er ønskelig.
 • God kjennskap til Word, Excel og Outlook er et krav. Kjennskap til DFØs administrative systemer og Tableau vil vektlegges
 • Kjennskap til aktuelt regelverk, eks. statlig reiseregulativ og prinsipper for innkjøp i offentlig sektor, vil vektlegges
 • Erfaring med publisering for web er ønskelig
 • Meget gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk (skriftlig og muntlig)

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Er selvstendig, fleksibel, initiativrik og utpreget serviceinnstilt
 • Er strukturert, nøyaktig og løsningsorientert
 • Evner å håndtere flere oppgaver samtidig
 • Har godt humør og evnen til å tåle periodevis stort arbeidspress og pågang fra flere kanter
 • Har høy evne til selvstendig gjennomføring og planlegging av arbeidsoppgaver
 • Har evnen til å skape et godt arbeidsmiljø rundt deg og gode samarbeidsevner
 • Raskt kan sette deg inn i nye oppgaver og nye systemer.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent (SKO1363) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom NOK 499.500 – 543.500 per år
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Et hyggelig arbeidsmiljø og en variert stilling i grenseflaten mellom universitet og sykehus
 • Mulighet for utvikling i oppgaver og ansvar over tid
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Mulighet for trening i tilknytning til arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder PHA Anette Sørensen, e-post: [email protected], Tlf: +47 23066824/+47 97514857

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS