Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstekonsulent K.G. Jebsen-senter for Hjærnevæskeforskning (NVR)

Søknadsfrist: 30.07.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Førstekonsulent K.G. Jebsen-senter for Hjærnevæskeforskning, NVR, UiO

Om stillingen

Det er ledig 10% stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved K.G. Jebsensenter for Hjernevæskeforskning, Nevrokirurgisk avdeling, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin. Stillingen er ledig fra 01.10.24.

Tilsettingen som førstekonsulent er en del av et prosjekt med varighet på fem år. 

Arbeidsoppgaver

 • Enklere økonomihåndtering
 • Nettpublisering/redigering
 • Rapportering
 • Arrangementsgjennomføring
 • Gjennomføring av forskningsprosjekter
 • Koordinering mellom forskjellige aktører
 • Arkivansvar

Kvalifikasjonskrav 

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne innen administrasjon/økonomi, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Erfaring med nettredigering (Vortex)
 • Erfaring fra økonomirapporteringssystemet Tableau

Personlige egenskaper

 • evne til og trives med å jobbe selvstendig
 • gode samarbeidsevner
 • kunne være en pådriver i arbeidsprosesser som involverer mange aktører
 • effektiv, systematisk og nøyaktig
 • gjennomføringskompetanse
 • personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Det vil normalt bli avholdt intervjuer for aktuelle søkere.

Vi tilbyr

 • lønn etter stillingskode SKO 1408 Førstekonsulent, brutto årslønn fra kr 540 500 til kr 584 500 (tilsvarende ltr 55-60)
 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Per Kristian Eide (Senterleder og Professor II), 23074321, p.k.eide@medisin.uio.no
 • Kristoffer Viken Tobiassen (HR-rådgiver), 22844684, k.v.tobiassen@medisin.uio.no
Powered by Labrador CMS