Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstekonsulent innen forskningsadministrasjon

Søknadsfrist: 31.07.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (SMN) er en tverrdisiplinær storsatsning og faglig spydspiss for material- og energiforskning ved Universitetet i Oslo. SMN har fokus på grunnleggende forskning innen fornybar energi og klimavennlig bruk av fossile energikilder. Senteret består av forskningsgrupper fra Fysisk institutt (Fi) og Kjemisk institutt (Ki), har ca. 100 ansatte fra hele verden, og forvalter til en hver tid mer enn 60 prosjekter finansiert av EU, NFR og andre.

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig midlertidig stilling som førstekonsulent innen forskningsadministrasjon ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Varighet: 12 måneder.

Oppstart: så snart som mulig og senest innen 1. oktober 2022.

Senter for materialvitenskap og nanoteknologi er et tverrdisiplinært senter i grensen mellom fysikk og kjemi, som skal fremme forskning i materialvitenskap og nanoteknologi. SMN representerer hovedtyngden av miljøer innen fagfeltet materialvitenskap og nanoteknologi ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO.

Som førstekonsulent innen forskningsadministrasjon ved SMN vil du få bidra til at senterets forskningsmiljøer skal kunne videreutvikle sin posisjon som et internasjonalt anerkjent miljø på høyt faglig nivå ved å tilrettelegge for senterets prosjekter og ansatte.

Du vil jobbe i et spennende og internasjonalt miljø og være tilknyttet forskningsgruppene Elektrokjemi og Strukturfysikk. Samtidig vil du være en del av Team SMN, senterets administrative stab, og du vil også utføre oppgaver for hele senteret.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå ved innkjøp av vitenskapelig utstyr og forbruksmateriell
 • Vedlikehold og videreutvikling av SMN og forskningsgruppenes nettsider
 • Bistå ved faglige møter, konferanser og seminarer
 • Tilrettelegge ved oppstart av nye medarbeidere
 • Generell støtte til forskningsgruppene- og senterets ansatte rundt blant annet organisering av arrangementer, møteplanlegging, hjelp til reiseregninger og alle de andre tusen tingene som dukker opp i en aktiv hverdag

Andre oppgaver kan bli lagt til rollen etter behov og kompetanse.

Du vil bli en del av TeamSMN som i dag består av 5 personer. Til daglig vil du sitte i Forskningsparken sammen med forskningsgruppene Elektrokjemi og Strukturfysikk som består av rundt 60 ansatte, studenter og gjesteforskere.

For å lykkes i rollen bør du trives i møte med mange mennesker og en variert arbeidsdag med mange ulike parallelle oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig) er en forutsetning
 • Gode datakunnskaper
 • God økonomiforståelse

Det legges avgjørende vekt på personlige egenskaper og personlig egnethet for stillingen

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Det er en fordel med relevant forskningsadministrativ erfaring
 • Det er en fordel med erfaring innen nettpublisering og økonomisystemer, gjerne Vortex og Unit4
 • Utdanning fra relevant fagmiljø, f.eks. fysikk, kjemi eller materialvitenskap kan anses som en fordel

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt
 • Initiativrik, kreativ og løsningsorientert
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Strukturert og evne til å håndtere mye informasjon
 • Trives med rutineoppgaver
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • Trives med å jobbe med flere saker parallelt og håndterer at det til tider er litt hektisk

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent, kode 1408, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn 449 900 - 526 100, avhengig av kompetanse og erfaring
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Et inkluderende og internasjonalt arbeidsmiljø
 • Utviklingsmuligheter

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende stillingen og rekrutteringsprosessen vennligst kontakt:

 • Administrativ leder Mari Alnes, tlf.: +47 22857398

For tekniske spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet vennligst kontakt:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS