Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstekonsulent - støttefunksjon for etisk komite for klinisk utprøving av legemidler (REK KUL)

Søknadsfrist: 11.06.2021

Ledig stilling som førstekonsulent ved Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK sør-øst)

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


REK sør-øst er sekretariatet for de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i helseregion sør-øst. Komiteene skal godkjenne all medisinsk og helsefaglig forskning som involverer mennesker og/eller benytter personopplysninger eller biologisk materiale i slik forskning.

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig stilling som førstekonsulent ved REK sør-øst, avdeling legemidler og medisinsk utstyr (REK-KUL).

REK sør-øst er sekretariat for de nyopprettede forskningsetiske komiteene som vurderer og godkjenner alle forskningsprosjekter på nye legemidler og medisinsk utstyr i Norge. Komiteene skal godkjenne alle slike prosjekter etter tre nye lover fra EU, som trer i kraft det nærmeste året. Stillingen gir en unik mulighet til å være med på prosessen rundt innføringen av nye EU-regler og de tilhørende organisatoriske endringene for at Norge blir et attraktivt land for gjennomføring av kliniske studier. Vedkommende vil også delta i det spennende internasjonale arbeidet som REK KUL er involvert i.

KUL-sekretariatet er samlokalisert med sekretariatet for de fire komiteene i REK sør-øst og består av 18 ansatte og holder til i Nydalen i Oslo.

REK sør-øst lyser nå ut en fast stilling som førstekonsulent ved REK-KUL sekretariatet, stillingskode 1408.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere samarbeidet mellom Statens legemiddelverk og komiteene
 • Veiledning og brukerstøtte til interne og eksterne brukere av saksbehandlingssystem
 • Kontraktforberedelse og møtehonorering
 • Tilrettelegge for praktisk gjennomføring av møter
 • Tilrettelegge for - og bistå i - saksbehandling
 • Administrativ oppfølging av søkere og komitémedlemmer
 • Administrative oppgaver i sekretariatet
 • Ved endringer i sekretariatet kan arbeidsoppgavene måtte endres

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelornivå
 • Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet, såfremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået
 • Søkeren må ha gode norsk og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig da arbeidsspråket er norsk og engelsk.
 • Gode datakunnskaper (MS Office, Adobe Acrobat) og erfaring med elektronisk saksbehandling
 • Det er en fordel med relevant arbeidserfaring

Personlige egenskaper

 • Vi søker en leveringsdyktig og omgjengelig pådriver som liker å jobbe med administrative oppgaver. Du må like å jobbe med store saksmengder, beherske elektroniske saksbehandlingsverktøy, planlegge, tilrettelegge og gjennomføre møter, være ryddig, samarbeidsorientert, fleksibel og du må kunne jobbe effektivt. Du må også kunne overholde korte frister uten at det går utover kvaliteten på det du gjør, og yte god service til våre brukere. Søknader skal behandles året rundt så den som ansettes må være forberedt på å jobbe deler av sommeren.
 • Det blir lagt vekt på personlige egnethet.

Vi tilbyr

 • En fast stilling med administrative utfordringer i et hyggelig, dynamisk og til tider hektisk arbeidsmiljø
 • Lønn som førstekonsulent med stillingskode 1408, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellomkr 474 500 - 535 200, avhengig av kompetanse og relevant arbeidserfaring
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger, blant annet mulighet for trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstid

Søknaden skal inneholde

 • En kortfattet søknad hvor du beskriver din motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Søknadsfrist: 11.06.2021

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef Jacob Hølen - for spørsmål om stillingen, tlf: +47 22 84 55 18
 • Seniorkonsulent Olaug Myhre Twedt – for spørsmål om elektronisk søknad, Tlf 22 84 55 19, e-post [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS