Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskningskonsulent ved Fysisk institutt

Søknadsfrist: 08.09.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Fysisk institutt har Norges største fysikkfaglige miljø og utfører grunnforskning innen et bredt spekter av fysikken: fra elementærpartikkelfysikk til materialfysikk og energiforskning, og fra romforskning til medisinsk fysikk.


En god andel av forskningen vår er tverrfaglig, og utføres i samarbeid med både andre institutter innen realfag ved UiO, og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Forskningen har ofte kort vei til praktiske anvendelser, og formidling er en viktig oppgave. Innen utdanning tilbyr vi mange emner og er involvert i flere studieprogrammer på bachelor- og masternivå. Vi har noen av landets dyktigste forelesere, og et lærings- og studentmiljø vi er stolte av. Instituttet har ca. 200 ansatte i vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger, og uteksaminerer hvert år rundt 40 masterstudenter og 15-20 doktorgradskandidater.

Stillingen som forskningskonsulent hører inn under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og er tilknyttet Fysisk institutts administrative stab. Denne staben består p.t. av totalt 9 stillinger, innenfor områdene studier, HMS/materialforvaltning, kommunikasjon, forskningsadministrasjon og ekspedisjonstjenester. Administrasjonen ledes av en administrativ leder.

Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til administrasjon av en betydelig portefølje av eksternt finansierte forskningsprosjekt og å bistå i søknadsprosesser mot Norges forskningsråd, EU og andre finansieringskilder. Mange av arbeidsoppgavene skjer i tett samarbeid med støttefunksjoner på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver for denne stillingen vil være:

 • Bistå ved søknader om nye prosjekter (totalbudsjettering, sekretærfunksjon i konsortiemøter etc.).
 • Bistå med utarbeidelse av konsortieavtaler med partnere.
 • Gi administrativ støtte til gjennomføring av større prosjekter (rapportering, økonomioversikt, innkjøpsplaner, rekruttering etc.).
 • Arrangere møter og seminarer med samarbeidspartnere i prosjekter.
 • Bistå med vedlikehold av prosjekthjemmesider.
 • Arkiveringsarbeid knyttet til eksterne prosjekter.
 • Ansvarlig for rapportering av forskningsresultater i publikasjonsdatabasen CRISTIN
 • Ansvarlig for å holde oversikt over søknadsaktivitet ved instituttet, samt holde ledelsen orientert om pågående aktivitet.
 • Kontaktpunkt for bestillinger av forskerboliger.
 • Være et kontaktpunkt for ekstern finansiering ved instituttet.

Området forskningsadministrasjon er i utvikling, og nye/endrede oppgaver må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høyskole. Et minimumskrav er en bachelorgrad eller tilsvarende utdanning innen naturvitenskapelige/teknologiske fag. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Meget god kjennskap til IT som arbeidsverktøy.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Kvalifikasjoner som vil bli vektlagt:

 • Fysikk i fagkretsen
 • Erfaring fra tidligere arbeid med forskningsadministrasjon, og da spesielt knyttet opp mot én eller flere av oppgavene listet opp ovenfor.
 • Erfaring med EU-søknader og/eller internasjonale forskningskollaborasjoner.
 • Administrativ erfaring fra forskningssenter

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent (SKO1363) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 496 100 og kr. 605 500, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Hyggelig, internasjonalt arbeidsmiljø
 • Støtte i fakultetets nettverk for forskningsadministrativt ansatte
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

Søknaden skal inneholde:

 • Kort søknad med fokus på beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • CV med informasjon om utdanning og tidligere stillinger
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 3-4 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på «Send søknad»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

UiO ønsker i tillegg at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål om søknadsprosessen ta kontakt med HR rådgiver Elin Thoresen, e-post: [email protected]

Send søknad