Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Administrativ koordinator for DEEP nasjonale forskerskole (vikariat)

Søknadsfrist: 15.06.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Senter for jordens utvikling og dynamikk (CEED) er et norsk Senter for fremragende forskning, og representerer et stimulerende, velfinansiert forskningsmiljø. Formålet er å utvikle en modell som forklarer hvordan mantelprosesser driver platetektonikk og trigger massiv vulkanisme, som gjennom jordas historie har forårsaket miljøforandringer og klimaendringer. Senteret utforsker fordelingen av, og historien til tektoniske plater i tid og rom, og utforsker drivkreftene bak alle stadiene av den såkalte Wilson-syklusen. Senteret har som mål å etablere forbindelsen mellom jordas indre, jordskorpen og oseanene, atmosfæren og biosfæren, og bestreber seg på å avsløre likheter og forskjeller mellom vår plantet og andre jord-liknende planeter. Senteret ble etablert i 2015 og består av ca. 70 fulltids eller deltids professorer, forskere, PhD-kandidater og postdoktorer.

Om stillingen

Det er et ledig vikariat som seniorkonsulent (SKO 1363) ved Institutt for geofag. Den ledige stillingen er knyttet til administrasjon av forskerskolen Dynamics and Evolution of Earth and Planets (DEEP), en nasjonal satsing på tverrfaglig naturvitenskaplig PhD-utdannelse med tyngdepunkt innen geofagene. Forskerskolen er finansiert av Forskningsrådet for perioden 2016 til 2024 og Senter for Jordens Utvikling og Dynamikk (CEED) under Institutt for geofag, er prosjekteier og drifter forskningsskolen. Universitetene i Bergen, Tromsø, Trondheim og UNIS er partnere og bidrar med PhD-kandidater og lærerkrefter i forskerskolen.

Stillingen som administrativ koordinator forutsetter nært samarbeid med direktøren for forskerskolen og med partnerinstitusjonene, samt et godt samarbeid med Institutt for geofag og MatNat-fakultetets studieadministrasjoner. Mer informasjon om DEEP, CEED og Institutt for geofag finner du henholdsvis på DEEP: Norwegian Research School for Dynamics and Evolution of Earth and Planets - The Centre for Earth Evolution and Dynamics (uio.no).

Arbeidsoppgaver

 • Drift og bidrag til videre utviklingen av forskerskolens mange aktiviteter.
 • Administrering og koordinering av forskerskolens doktorgradsprogram med dens emneportefølje (undervisningsplanlegging, administrativ drift av emner, timeplanlegging, eksamensplanlegging etc.), i tett samarbeid med studieadministrasjonen ved Institutt for geofag.
 • Mottak og oppfølging av PhD-kandidatene.
 • Planlegging og oppfølging av intensivundervisning, kurs, møter og andre arrangementer for forskerskolen i og utenfor Universitetet i Oslo.
 • Redaktør av forskerskolens nettbaserte nyhetsmagasin, samt informasjonsarbeid og vedlikehold av forskerskolens nettsider.
 • Sekretær ved forskerskolens rådgivende organ (Advisory Board).
 • Andre saksbehandlings- og utredningsoppgaver vil kunne bli pålagt ved behov.

Det tas forbehold om at det kan gjøres endringer i stillingens arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Det kreves erfaring fra saksbehandling og administrasjon innenfor studieadministrasjon, fortrinnsvis fra universitets- og høyskolesektoren.
 • Gode kommunikasjonsevner og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Gode kunnskaper og erfaring med bruk av IKT-verktøy.

Kjennskap til UiO er en fordel. Det teller positivt om søkere også har erfaring med de aktuelle administrative datasystemer ved Universitetet i Oslo (særlig Felles Studentsystem, FS). Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi ser etter søkere som:

 • er selvstendige, initiativrike og løsningsorienterte
 • er ansvarsbevisste, nøyaktige og strukturerte
 • er serviceinnstilte og trives med svært varierte arbeidsoppgaver i et internasjonalt miljø
 • kan bidra positivt inn mot et sosialt og godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent, kode 1363, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 499 500 – 583 500 (lønnstrinn 55-64) avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Et dynamisk internasjonalt arbeidsmiljø i et internasjonalt ledende fagmiljø
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden
 • Kurs- og opplæringstilbud

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Vi ønsker en som kan tiltre 15. august 2022. Vikariatet varer frem til 15. mai 2023.

Søknad på stillingen (på norsk) sendes elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju i uke 25 eller 26, i løpet av juni 2022.

Søknadsfrist: 15. juni 2022.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS