Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

To ledige stillinger som prosjektøkonom

Søknadsfrist: 29.05.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

Det er to ledige stillinger som prosjektøkonom ved Institutt for medisinske basalfag (IMB). IMB er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin, og for masterutdanningen i klinisk ernæring. Vi er ca. 400 ansatte, har ca. 220 eksternt finansierte forskningsprosjekter, og forvalter årlig ca. kr 380 mill.

Stillingene inngår i IMBs økonomiseksjon som er lokalisert på Domus Medica og består av elleve faste medarbeidere i tillegg til seksjonssjef. Seksjonen ivaretar oppgaver innen økonomi og forskningsadministrasjon. De som ansettes kommer til å bli en del av et faglig sterkt og inkluderende prosjektøkonom-team, og vil samarbeide tett med seksjonens forskningsrådgivere og instituttets prosjektledere/forskere.

Arbeidsoppgaver

Vi søker godt kvalifiserte økonomer med kompetanse og selvstendighet til å kunne løse følgende arbeidsoppgaver:

 • Økonomisk og administrativ oppfølging av forskningsprosjekter finansiert av eksterne givere fra inn- og utland
 • Bistå forskere i søknadsprosesser om eksterne midler, og utarbeide budsjetter og levetidsprognoser for nye og eksisterende prosjekter
 • Regnskapsrapportering til prosjektledere og eksterne bidragsytere
 • Økonomisk oppfølging av prosjektledernes intern- og eksternfinansierte portefølje, herunder å utføre interne regnskapstransaksjoner, utfakturering og kontroller
 • Håndtering av kontrakter og samarbeidsavtaler
 • Bistå i den økonomisk-administrative oppfølgingen av instituttets laboratorier og forskningsinfrastruktur (leiested)
 • Andre oppgaver kan tilkomme

Kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad, primært innen økonomi, porteføljeadministrasjon og/eller regnskap. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte utdanningskravet
 • God tallforståelse og kjennskap til regnskaps- eller øvrig økonomiforvaltning
 • God generell IKT-kompetanse og meget god kjennskap til Excel
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk. De som ansettes må kunne formidle økonomi for ikke-økonomer

Det vil være en fordel med:

 • Praktisk arbeidserfaring innen økonomiforvaltning
 • Kjennskap til økonomiforvaltning i akademia eller annen statlig virksomhet
 • Erfaring fra prosjektvirksomhet og økonomistyring av prosjekter
 • Kjennskap til forskningsadministrasjon og forskningsfinansiering (NFR, EU, m.fl.)
 • Erfaring fra systemer tilsvarende Agresso/Unit4, ePhorte eller andre elektroniske saksbehandlingssystemer

Personlige egenskaper

Vi søker løsningsorienterte, selvstendige, og nøyaktige personer med analytisk tilnærming til fagfeltet. Man må kunne prioritere og håndtere flere oppgaver samtidig i perioder med stor pågang. De som tilsettes må være serviceinnstilt, ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og kunne jobbe i et internasjonalt fagmiljø. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver med mulighet for faglig utvikling
 • Dyktige kolleger i et positivt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn fastsettes etter individuell vurdering, avhengig av kompetanse og erfaring, innenfor følgende spenn: Seniorkonsulent (SKO 1363): 499 500 - 563 900 (55-62). Rådgiver (SKO 1434): 543 500 - 637 000 (60-69). For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønnsnivå vurderes.
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet med fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden og et variert treningstilbud gjennom SiO og Bedriftsidrettslaget

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef økonomiseksjonen: Trude Abelsen, tlf: +47 95457064, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS