Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent / rådgiver innen studieadministrasjon - MN

Søknadsfrist: 24.06.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og er internasjonalt ledende på flere områder. Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene, og dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning. Virksomheten har 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

Om stillingen

Vi har ledig et 3-årig engasjement som seniorkonsulent/rådgiver innen studieadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN).

Fakultetet er i ferd med å utvikle emner som innen livslang læring, emner med arbeidslivsrelevans, emner knyttet til generiske ferdigheter og lignende.

Den nyetablerte stillingen vil ha ansvar for den studieadministrative utviklingen og drift av slike studietilbud og eventuelt også tverrfaglige studietilbud.

Den som ansettes skal samarbeide tett med studieseksjonen på fakultetet, studieadministrasjonene ved øvrige MN-institutter, fagmiljøene, UiOs sentrale administrasjon samt andre enheter ved UiO som jobber med ordinær utdanning og livslang læring. Disse studietilbudene skal utvikles og driftes så tett opp til tilsvarende prosesser og rutiner for ordinære studietilbud som mulig.

Det vises til gjeldende retningslinjer og utfyllende bestemmelser for tilsetting i teknisk/administrative stillinger ved Universitetet i Oslo som er elektronisk tilgjengelig på nettet.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og etablere de studieadministrative rammene for studietilbud innen livslang læring og generiske ferdigheter sammen med fakultetets studieseksjon
 • Drifting av slike utradisjonelle studietilbud med saksbehandling og kvalitetssikring i tilknytning til opprettelse, endring og nedlegging
 • Opptaks- og oppfølgingsarbeid av studenter på disse studietilbudene
 • Utarbeide og vedlikeholde nettsider for slike studietilbud i samarbeid med studienettredaktør ved fakultetet
 • Utarbeide og vedlikeholde nettsider rettet mot ansatte med fokus på årshjul og arbeidsprosesser knyttet til de utradisjonelle studietilbudene
 • Være en ressursperson for instituttene som har egne studietilbud innen livslang læring og generiske ferdigheter, med rådgiving og opplæring
 • Bidra til digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser

For rådgiverstillingen legges det større grad vekt på utrednings- og utviklingsoppgaver enn for seniorkonsulentstillingen. Det er likevel en forventning om oppfølging av alle arbeidsoppgavene som tilligger stillingen og selvstendige initiativ til videreutvikling av disse arbeidsområdene.

Endringer i fakultetets rammebetingelser og/eller strategiske prioriteringer kan medføre endrede arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning minimum tilsvarende bachelornivå, fra universitet eller høgskole. Dokumentert og relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Søkere må ha erfaring fra tilsvarende eller annet relevant arbeid innen universitets- og høgskolesektoren
 • God kjennskap til og bruk av IT som arbeidsverktøy
 • Må beherske norsk og engelsk godt både skriftlig og muntlig

Ønskelig kompetanse/erfaring:

 • Erfaring med FS, EpN, canvas og/eller tilsvarende datasystemer brukt innen utdanning vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Du må være utadvendt, selvstendig, resultat- og utviklingsorientert, strukturert, grundig og serviceinnstilt
 • Du må trives med å improvisere og avklare, og samtidig være istand til å etablere struktur og rutiner
 • Du er analytisk og systematisk
 • Du har engasjement, er kreativ og tar initiativ
 • Du er lydhør, positiv, konstruktiv og fleksibel
 • Du må trives med å håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø
 • Det vil bli lagt stor vekt på gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper i et arbeidsmiljø preget av mangfold
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap der kolleger gjør hverandre gode

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent (SKO 1363) kr. 499 500 – 583 500 eller som rådgiver (SKO 1434) kr. 524 900 - 626 100. Lønnsplassering avhenger av ansiennitet og kompetanse.
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på «Send søknad»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende stillingen, kontakt:

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected]

Send søknad

Powered by Labrador CMS