Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver / seniorkonsulent i studieseksjonen - Fysisk institutt

Søknadsfrist: 30.01.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Fysisk institutt har Norges største fysikkfaglige miljø og utfører grunnforskning innen et bredt spekter av fysikken: fra elementærpartikkelfysikk til materialfysikk og energiforskning, og fra romforskning til medisinsk fysikk. En god andel av forskningen vår er tverrfaglig, og utføres i samarbeid med både andre institutter innen realfag ved UiO, og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.


Forskningen har ofte kort vei til praktiske anvendelser, og formidling er en viktig oppgave. Innen utdanning tilbyr vi mange emner og er involvert i flere studieprogrammer på bachelor- og masternivå. Vi har noen av landets dyktigste forelesere, og et lærings- og studentmiljø vi er stolte av. Instituttet har ca. 200 ansatte i vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger, og uteksaminerer hvert år rundt 40 masterstudenter og 15-20 doktorgradskandidater.

Om stillingen

Det er ledig fast stilling som rådgiver/seniorkonsulent i studieseksjonen ved Fysisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Studieseksjonen ved Fysisk institutt består nå av 4 personer og dekker arbeidsområder som studieplanlegging, eksamensavvikling, forskerutdanning, rekruttering, opptak, undervisningsplanlegging, regelverk, studiekvalitet, internasjonalisering, veiledning og studieinformasjon. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har et sterkt fokus på utdanningsutvikling. Fokus er på stadig forbedring av det faglige innholdet i utdanningen, men også på bedre læringsmiljø og oppfølging av studentene.

Tverrfaglige studietilbud og styrking av studentenes generiske ferdigheter er satsingsområder vi ønsker å styrke utviklingen og driften av. Fysisk institutt har en nøkkelrolle i flere av disse nye tilbudene/satsingene, og det er et tett samarbeid mellom instituttet og fakultetsnivået på disse områdene. Den nye stillingen finansieres av MN-fakultetet, men er lagt til studieseksjonen på Fysisk institutt. Den utlyste stillingen er nyetablert og vil ha ansvarsområder innen satsingsområder som det tverrfaglige Honoursprogrammet, tverrfaglige studietilbud i samarbeid med andre UiO-fakulteter og andre utdanningsinstitusjoner samt studietilbud som skal styrke studentenes generiske ferdigheter. Stillingen inneholder dermed arbeidsoppgaver som er rettet mot studenter ved MN-fakultetet utover Fysisk institutt, og det innebærer utstrakt samarbeid og koordinering med fakultetsadministrasjonen, andre MN-institutter og andre fakulteter ved UiO.

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver vil være

 • studieadministrativ utvikling, drift og koordinering av Honoursprogrammet, og særlig den realfaglige studieretningen. Dette innebærer også å igangsette og følge opp tiltak knyttet til bedre studiekvalitet, studentoppfølging, læringsmiljø og andre forhold rundt programmet i samarbeid med programrådet.
 • utvikling, drift og koordinering av tverrfaglige emner og nye tverrfaglige studietilbud, samt emner i generiske ferdigheter og andre «utradisjonelle» studietilbud. Dette kan for eksempel omfatte emner innen kommunikasjon, pedagogikk mm.
 • ansvar for koordinering og utvikling av utviklingssemesteret sammen med internasjonaliseringsgruppa på fakultetet. Utviklingssemesteret skal gi studentene nye perspektiver gjennom ulike tilbud som utveksling, arbeidspraksis, generiske emner mm.
 • oppfølging og veiledning av studenter enkeltvis og i grupper  utvikling og tilrettelegging av studieinformasjon på nett og andre kanaler
 • saksbehandling innen studieadministrasjon

For rådgiverstillingen legges det større grad vekt på utrednings- og utviklingsoppgaver enn for seniorkonsulentstillingen. Det er likevel en forventning om oppfølging av alle arbeidsoppgavene som tilligger stillingen, og selvstendige initiativ til videreutvikling av disse arbeidsområdene. Stillingen kan tillegges andre oppgaver ved behov dersom hensynet til fakultetets virksomhet tilsier dette. Vi ønsker derfor en person som er fleksibel og som kan hjelpe til med å løse fakultetets oppgaver når det trengs.

Arbeidsoppgavene kan på sikt organiseres på andre måter og legges til andre enheter ved MN-fakultetet.

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning fra universitet eller høyskole, tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode IT-kunnskaper og gjerne kjennskap til FS og ephorte
 • kunnskap om sektoren og forståelse for samspillet mellom studenter og ansatte
 • erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor universitets- og høyskolesektoren

Personlige egenskaper

 • Du må ha engasjement for oppfølging av studenter og evne til å skape entusiasme i en større organisasjon.
 • Du liker å jobbe med sammensatte og omfattende oppgaver, men også løpende saksbehandling og evner å se disse to områdene i sammenheng.
 • Du liker å jobbe i team og å jobbe med utvikling i sammensatte grupper.
 • Du er systematisk, strukturert og analytisk, men også fleksibel og åpen for endringer.
 • Du er empatisk og er forståelsesfull for andres ståsted.
 • Du er innstilt på å yte en ekstra innsats i perioder med stor arbeidsmengde.
 • Du er ansvarsbevisst og selvstendig. Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • lønn etter SKO 1363 (seniorkonsulent) mellom kr 516 100 og kr 594 300 eller SKO 1434 (rådgiver) mellom 543 500 og 637 900. Lønnsplassering avhenger av ansiennitet og kompetanse.
 • et hyggelig og utviklende arbeidsmiljø
 • arbeidsoppgaver med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev med beskrivelse av motivasjon for hvorfor man søker stillingen
 • CV
 • vitnemål
 • attester
 • navn og kontaktinformasjon på 3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS