Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Økonom / Controller (seniorkonsulent / rådgiver) - Institutt for helse og samfunn (Helsam)

Søknadsfrist: 24.02.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi har en ledig stilling som økonom ved Institutt for helse og samfunn (Helsam), og ser derfor etter en dyktig og engasjert medarbeider som vil passe godt inn i vårt team. Stillingen er en av 8 medarbeidere i Seksjon for økonomi og personal. Vi holder til på området til Ullevål sykehus. Du kommer til å bli en del av et dynamisk og trivelig miljø, og vil samarbeide tett med instituttledelsen, forskere og andre ansatte i administrasjonen.

Institutt for helse og samfunn driver forskning, undervisning og formidling i grenseflaten mellom helse, helsetjenesten og samfunn. En stor del av forskningen er finansiert gjennom eksterne midler og økonomene er en viktig del av teamet som arbeider for å øke instituttets prosjektportefølje. Dette stiller store krav til økonomioppfølgingen generelt, og gir mulighet for spennende faglige utfordringer i tett samarbeid med våre forskere. Instituttet som har cirka 500 ansatte cirka 200 eksternfinansierte prosjekter finansiert av blant annet Forskningsrådet og EU. Instituttet har et samlet budsjett på cirka 190 mill kroner.

Arbeidsoppgaver

Dine hovedoppgaver vil være knyttet til prosjektøkonomi:

 • Økonomisk forvaltning av eksternt finansierte forskningsprosjekter, herunder budsjettering, økonomistyring, analyse og rapportering
 • Løpende økonomisk oppfølging av enhetens prosjektportefølje i forhold til prosjektleder og finansiør
 • Du vil få ansvar for prosjektporteføljen til to av instituttets seks fagavdelinger, som består av både nasjonale og internasjonale prosjekter

Andre oppgaver vil være:

 • Ansvar for å følge opp avdelingenes basisregnskap (regnskap knyttet til den ordinære tildelingen)
 • Attestere reiseregninger, refusjoner og stipend
 • Bidra til god kvalitet på økonomisk data og analyser, og delta aktivt til helhetlig forståelse av instituttets økonomi

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant økonomiutdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad. Realkompetanse med særlig relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring fra økonomi, controlling, budsjett og regnskap fra tidligere relevante arbeidsforhold vektlegges. Det vektlegges spesielt, erfaring med tilsvarende oppgaver, fra universitets- og høyskolesektoren.
 • Kjennskap til økonomioppfølging av eksternt finansierte prosjekt vil være en fordel.
 • Du må beherske både norsk og engelsk, og du må kunne formidle økonomi for ikke-økonomer.
 • Det forutsettes at du har utpreget tallforståelse og gode data/systemkunnskaper herunder Excel. Kjennskap til UiOs systemer (Agresso, Discoverer, SAP og ePhorte) kan være en fordel

For tilsetting i rådgiverstilling stilles det krav til erfaring og kompetanse tilsvarende oppgaver i universitets- og høyskolesektoren.

Personlige egenskaper

Vi søker en selvstendig, målrettet og nøyaktig person med metodisk og analytisk tilnærming til fagfeltet. Utpreget serviceinnstilling og godt humør med evne til å gjennomføre og tåle periodevis sterkt arbeidspress. Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig. Personlig egnethet vil bli vektlagt og det er viktig at den vi ansetter vil passe godt inn i instituttets økonomi-team.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent, kode 1363, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 479 600 og kr 542 400, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Lønn som rådgiver, kode 1434, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 532 300 og kr 605 500, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • En interessant og utviklende stilling med varierte oppgaver samt et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev hvor du beskriver relevant erfaring og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen