Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

HR-rådgiver og HR-konsulent (Det utdanningsvitenskapelige fakultet)

Søknadsfrist: 11.06.2023

Om stillingene

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det utdanningsvitenskapelige fakultet er landets ledende, og et av Europas største, multidisiplinære utdannings- og forskningsmiljø innen utdanningsvitenskapelige fagområder. Fakultetet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo, og består av tre institutter og et permanent senter. Vi har cirka 3500 studenter, og totalt er det om lag 400 årsverk som jobber hos oss.

Vi søker etter en kunnskapsrik, profesjonell og engasjert rådgiver/seniorkonsulent til en ledig fast stilling i fakultetets HR-seksjon, da en av våre rådgivere skal over i en annen stilling på UiO.

I tillegg ønsker vi deg som er nyutdannet eller har litt erfaring innen HR eller administrasjon og ledelse til en fast stilling som førstekonsulent. Denne stillingen er nyopprettet, og er en god mulighet for deg som ønsker å opparbeide deg erfaring innenfor HR-feltet.

HR-seksjonen består av leder og fem medarbeidere, og er organisatorisk plassert på fakultetsnivå. Her vil du få jobbe tett med ulike forskningsmiljøer på et fakultet som har ambisjon om å være ledende innen utdanningsvitenskap. Du blir en viktig ressurs i teamet vårt, som har en felles visjon om å yte profesjonell HR-støtte til både ledere og ansatte ved hele fakultetet.

Videre er vi et engasjert team, som støtter og heier på hverandre og har det gøy sammen. Samtidig strekker vi oss langt for å levere på et høyt faglig nivå.

Vi har fokus på utvikling og forbedring innen vårt område, og er også opptatt av å dele og bygge kompetanse. Dette håper vi du også ser viktigheten av.

Arbeidsoppgavene dine vil omfatte følgende:

 • Saksbehandling, lederstøtte og rådgivning innen personal og HR, herunder forvaltning av gjeldende lov- og avtaleverk
 • Lederstøtte ved planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser
 • Utviklings- og utredningsoppgaver, herunder rutineutvikling og saksutredning
 • Sekretær- og koordineringsfunksjon
 • Andre personaloppgaver og HR-aktiviteter

For stilling som førstekonsulent vil arbeidsoppgavene tilpasses ditt kompetansenivå innenfor seksjonens oppgaver, med støtte fra erfarne kollegaer.

Kvalifikasjonskrav

For begge stillinngene vil følgende være nødvendig:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, f.eks. innen HR, administrasjon eller organisasjon og ledelse, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Svært gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • Gode digitale ferdigheter generelt
 • Erfaring med bruk av elektroniske HR- og rekrutteringssystemer som arbeidsverktøy er en fordel
 • Erfaring fra offentlig sektor er en fordel, men ikke et krav

For stilling som rådgiver kreves det i tillegg:

 • Bred erfaring som saksbehandler innen personaladministrasjon og god kunnskap om relevant lov- og avtaleverk

Dersom du ikke kan vise til å ha den bredden vi trenger for å kunne ansette deg som rådgiver, vil vi likevel gjerne høre fra deg som kan være relevant for stilling som seniorkonsulent. Vi vil kunne tilpasse arbeidsoppgavene til ditt erfarings- og kompetansenivå, og du vil da få mulighet til å utvikle deg videre hos oss.

Stillingen som førstekonsulent vil være en mulighet til å praktisere og videreutvikle din kompetanse innen forvaltning, saksbehandling og HR. Du vil bli gitt opplæring av erfarne kollegaer og bygge opp kompetanse og erfaring fra universitets- og høyskolesektoren.

Er du usikker på om du vil kvalifisere som førstekonsulent, seniorkonsulent eller rådgiver, så trenger du ikke spesifisere det i søknaden din.

Personlige egenskaper

For å trives hos oss og i stillingen mener vi at enkelte egenskaper og evner er viktig, og vi vil vektlegge disse i vurdering av aktuelle kandidater.

Vi ønsker deg som:

 • Er en lagspiller og som deler kunnskap og erfaring
 • Samarbeider godt og skaper tillitsfulle og gode relasjoner til de du samarbeider med
 • Jobber systematisk, strukturert og effektivt
 • Er serviceinnstilt og liker å arbeide med andre
 • Er en positiv kollega som bidrar til et godt arbeidsmiljø

Hvorfor skal du velge oss?

Vi vil ønske deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap hvor du får:

 • Et positivt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig sterke kollegaer
 • Muligheten til å bli del av et HR-team i utvikling
 • Gode muligheter for faglig utvikling gjennom UiOs nettverk for personalkonsulenter
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, som f.eks trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse – en av Norges beste pensjonsordninger med mulighet for å søke om boliglån med gunstige betingelser
 • Lønn som rådgiver, stillingskode 1434, som fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 615 700 og kr 692 400, avhengig av kompetanse
 • Lønn som seniorkonsulent stillingskode 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 557 100 og kr 635 400, avhengig av kompetanse
 • Lønn som førstekonsulent stillingskode 1408 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 516 800 og kr 557 100, avhengig av kompetanse

Vi ber om at du legger ved følgende i søknaden din:

 • Et kortfattet søknadsbrev med fokus på motivasjonen din for å jobbe hos oss
 • CV
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Merk: Vi oppfordrer deg til å bruke fritekstfeltet når du fyller ut CV’en din i Jobbnorge, med en kort oppsummering av hvilke oppgaver og erfaring du har fra tidligere arbeidsforhold, hva du har oppnådd og annet du tenker er relevant. Det hjelper oss i å få et så godt bilde av deg og kvalifikasjonene dine som mulig.

Søknad må sendes elektronisk via Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om stillingen eller hvordan det er å jobbe hos oss? Ta kontakt med HR-leder Anders Moss

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS