Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Førstekonsulent / rådgiver - Avdeling for person- og sosialstatistikk

Søknadsfrist: 22.01.2020

Er du interessert i levekårs- og ulikhetsspørsmål og kunne tenke deg å jobbe med statistikk om levekår?

I Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk tilbyr vi nå en stilling som førstekonsulent/rådgiver som byr på utfordrende og spennende oppgaver knyttet til levekårsfeltet.

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.

SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Vi søker etter en person som kan bidra inn i seksjonens arbeid med å lage, formidle og videreutvikle SSBs levekårsstatistikk. Levekårsstatistikk skal gjøre det mulig å belyse hovedtrekk og ulikheter i befolkningens levekår, og å følge utviklingen i disse over tid. Innenfor dette tema hører både levekårsundersøkelsene, samt registerbasert boforholdsstatistikk og undersøkelse om livskvalitet. Dette kan inkludere arbeid med statistikk om ulikhet, fattigdomsproblemer og boforhold. I tillegg til arbeid med statistikkene inngår arbeid med analyse innenfor fagfeltet, samt at det kan tilfalle andre oppgaver innenfor seksjonens portefølje.

Til stillingen ønsker vi en person med samfunnsvitenskapelig bakgrunn, som er analytisk og har kunnskap og interesse for levekår. Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og det er ønskelig med analyseerfaring. Det stilles krav til gode samarbeidsevner, og i tillegg er det viktig å kunne arbeide selvstendig og systematisk. Kompetanse i bruken av relevante IT-verktøy (SAS, R, Stata, Spss, Excel etc) og erfaring med statistikkarbeid er en stor fordel.

Seksjon for inntekt og levekår består av 32 medarbeidere, og har ansvar for statistikk og analyse av inntekt, skatt, formue, trygd, levekår, forbruk, tidsbruk og kriminalitet.

Seksjon for inntekt og levekår er en av seks seksjoner i Avdeling for personstatistikk. Foruten inntekt og levekår omfatter avdelingen seksjoner med ansvar for befolkning og innvandring, helse-, omsorg- og sosialområdet, utdannings- og kulturstatistikk, lønn og arbeidsmarkedsstatistikk og utlån av mikrodata.

Arbeidsoppgaver

 • Være en del av fagmiljøet knyttet til levekårsstatistikk
 • Publisering av statistikk
 • Foreslå og gjennomføre analyse- og tabelloppdrag
 • Bidra til videreutvikling og forbedring av statistikk innen fagfeltet
 • Modernisering og effektivisering av produksjon av statistikkene
 • Kontakt med brukerne av statistikkproduktene
 • Holde seg faglig oppdatert både nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på hovedfags-/masternivå, med samfunnsvitenskapelig utdanningsbakgrunn. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Kompetanse om statistiske metoder
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk Det er ønskelig med:
 • Erfaring med statistikkproduksjon og analyse, fortrinnsvis innen levekårsfeltet
 • Erfaring med analyseverktøy (SAS, Stata, SPSS, R eller lignende)
 • Kjennskap til forskning, analyse og statistikk innen levekårsfeltet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Evne til å sette seg inn i nye problemstillinger og store informasjonsmengder
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Initiativrik og løsningorientert
 • Strukturert, systematisk og nøyaktig
 • Analytisk, evne til å gjøre kritiske vurderinger og se sammenhenger
 • Selvstendig med god gjennomføringevne

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver (kode 1408/1434) kr 456 400 - 552 800 etter kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i cv-en, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.

Webcruiter-ID: 4177136110

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Lotte Rustad Thorsen (Seksjonssjef), 40200772
 • Mathias Killengreen Revold (Seniorrådgiver), 91357166