Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskningsrådgiver (seniorkonsulent / rådgiver) - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS)

Søknadsfrist: 02.02.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo er Norges største samfunnsvitenskapelige fagmiljø og rangert som nummer to i Norden. Fakultetet har en rekke forskningsmiljøer som er ledende internasjonalt, og har hatt to Nobelprisvinnere. Vi har 460 ansatte og 5300 studenter. Fakultetet tilbyr 22 studieprogram på bachelor- og masternivå, to profesjonsutdanninger og ph.d.-program innenfor syv studieretninger.

Vil du samarbeide med Norges beste sosiologer og samfunnsgeografer?

Om stillingen

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) har ledig en fast stilling som forskningsrådgiver (seniorkonsulent SKO 1363/rådgiver SKO 1434).

ISS er Norges høyeste rangert miljø for sosiologi og samfunnsgeografi, og våre forskere hevder seg med et aktivt forskningsmiljø med høy søknadsaktivitet og en innholdsrik prosjektportefølje på i snitt 40 prosjekter, inkludert to ERC-prosjekter. Instituttet har vært i sterkt vekst og får et stadig mer internasjonalt miljø.

Stillingen inngår i et team på fire personer som utgjør instituttets administrative gruppe for forskerstøtte. Forskerstøtte samarbeider tett med våre forskere i alle faser av et forskningsprosjekt. Samarbeid med prosjektøkonom, forskningsrådgivere i fakultetsadministrasjonen, EU-rådgivere og jurister ved UiO er også en del av en hektisk, men spennende hverdag. Kompetansebygging står i fokus, blant annet ved deltakelse i SV-fakultetets forskningsadministrative nettverk FANE.

Vi søker deg som har erfaring med administrasjon av ekstern finansierte forskningsprosjekter og som ønsker å utvikle egen kompetanse innenfor feltet. Du er god til å samarbeide med forskere og administrative kolleger, og trives med teamarbeid som en del av arbeidshverdagen.

Arbeidsoppgaver

Dine forskningsadministrative arbeidsoppgaver vil i hovedsak følge et prosjekts liv:

 • utforming av søknader og budsjett i tett samarbeid med prosjektleder og prosjektøkonom
 • prosjektdrift, inkludert kontraktsinngåelse, revisjons- og rapporteringsarbeid
 • oppfølging av personvern og datahåndtering
 • oppfølging av prosjektaktiviteter, herunder konferanser og seminarer, gjesteforskere og kommunikasjonsarbeid
 • andre oppgaver kan bli lagt til stillingen

Kvalifikasjonskrav

For å lykkes i stillingen må du ha:

 • utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergrad. Dokumentert relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • relevant erfaring fra forskningsadministrasjon, inkludert prosjektsøknader til Forskingsrådet og/eller EU, administrasjon og drift av forskningsprosjekter
 • god kjennskap til budsjettering og regnskap
 • erfaring med selvstendig og kompleks saksbehandling
 • svært god fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Det er en fordel med:

 • god kjennskap til og interesse for samfunnsvitenskapelig forskning
 • kjennskap til forskningsetiske problemstillinger, personvern og datahåndtering.

For å bli vurdert som rådgiver kreves det flere års erfaring innen de konkrete ansvarsområdene som er lagt til stillingen.

Personlige egenskaper

For å trives i stillingen bør du ha:

 • en proaktiv og åpen arbeidsmetodikk som gjør at du kan håndtere flere sammensatte prosesser samtidig
 • driv og gjennomføringskraft
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og en interesse for å bygge relasjoner.

Vi tilbyr

 • lønn som stillingstittel seniorkonsulent/rådgiver, SKO 1363/1434, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 517.600 – 573.900 for seniorkonsulent og kr 584 700 – 677 000 for rådgiver, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • trening i arbeidstiden.
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS