LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førstekonsulent / rådgiver innen forskningsadministrasjon og prosjektøkonomi

Søknadsfrist: 11.09.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du bli en viktig brikke i en liten administrasjon?

Er du vår nye kollega, som skal jobbe med varierte oppgaver innen forskningsadministrasjon og prosjektøkonomi? Senter for profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet trenger deg – i en 100 % fast stilling, hvor du får jobbe tett på både ledelse og forskere og bidra til å frembringe viktig forskning på samfunnsaktuelle temaer.

Stillingen er nyopprettet og innebærer en styrking av senteradministrasjonen fra fem til seks personer. Vi utvider for å kunne bistå et økende antall vitenskapelig ansatte i en hverdag hvor det er økte krav og behov innen forskningsstøtte og -administrasjon, blant annet knyttet til eksternfinansiering og personvern. Den som ansettes vil jobbe tett sammen med forskningsrådgiver og økonomirådgiver ved senteret.

SPS er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø i studiet av profesjoner, og er bl.a. ansvarlig for et ph.d.-program i profesjonsstudier. Ca. 50 personer er tilknyttet senteret, som er utpreget tverrfaglig, med forskere og stipendiater fra både samfunnsfag og humaniora. Vi har et hyggelig arbeidsmiljø og en administrasjon som er godt integrert med resten av senteret.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • yte administrativ støtte til forskere og følge opp forskningsprosjekter
 • bidra innen prosjektøkonomi, med blant annet budsjettering, prosjektoppretting, rapportering og oppfølging av prosjektendringer
 • bistand, veiledning og internkontroll innen databehandling og personvernspørsmål
 • eventuelt andre forskningsadministrative oppgavefelt etter interesse og kvalifikasjoner
 • andre administrative oppgaver må påregnes

Vi søker deg som har

 • utdanning fra universitet eller høyskole, minimum bachelor. Meget god og lang relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning for stilling som førstekonsulent. For stilling som rådgiver må man ha minimum bachelorgrad, samt relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.
 • god tallforståelse og digital kompetanse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er en fordel om du har

 • relevant forskningsadministrativ erfaring
 • erfaring med prosjekter finansiert av EUs rammeprogram for forskning og prosjekter fra Forskningsrådet (NFR)
 • erfaring med prosjektbudsjettering, prosjektregnskap og prosjektrapportering
 • erfaring med bruk av virksomhetsstyrings- og økonomisystemer
 • kjennskap til personvernlovgivning og erfaring med personvernarbeid/behandling av persondata
 • erfaring med flere områder innen forskningsadministrasjon
 • god kjennskap til universitets- og høyskolesektoren

Vi ønsker deg som er

 • strukturert og systematisk
 • fleksibel og serviceorientert
 • positiv, lett å samarbeide med og god til å håndtere også hektiske perioder
 • motivert for å bidra til utviklingen av vår kjernevirksomhet; forskning og forskerutdanning

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • et senter som fungerer som en sammensveiset enhet, hvor du kommer tett på fagmiljøet
 • hyggelige kolleger i administrasjonen og ved resten av senteret
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, er du velkommen til å kontakte:

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1408 Førstekonsulent i lønnstrinn 43-54, dvs. kr. 423 500–501 200, eller i stillingskode 1434 Rådgiver i lønnstrinn 50-66, dvs. kr. 471 300–615 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For å søke stillingen, benytt knappen «Logg inn og søk stillingen».

Søknadsfrist: 11. september 2022

Ref: 22/03609

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS