LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førstekonsulent / seniorkonsulent – 2 ledige stillinger i studieadministrasjonen

Søknadsfrist: 22.09.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Førstekonsulent/seniorkonsulent – 2 ledige stillinger i studieadministrasjonen ved Fakultet for teknologi, kunst og design

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

For å understøtte fakultetets videre vekst og utvikling, lyser fakultetet nå ut to nye faste stillinger (førstekonsulent/seniorkonsulent) til vår studieseksjon. Stillingene vil inngå i fakultetets eksamensgruppe og er i hovedsak innrettet mot eksamensarbeidet på våre teknologiutdanninger. Det er totalt 11 personer i teamet. Fakultetets studieprogrammer har en variert og kompleks vurderingsportefølje som skal gjennomgå betydelige endringer de kommende årene.

Arbeidsoppgaver

 • Eksamensplanlegging, -gjennomføring og -etterarbeid herunder:
  • Eksamensplan, sensoradministrasjon
  • Rigg og oppsett av digital eksamen
  • Saksbehandling, tilrettelegging
  • Klagebehandling
  • Veiledning av studenter/ansatte
  • I samarbeid med teamet jobbe for utvikling og videre digitalisering av vurderingsporteføljen på fakultetet.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Studieadministrativ erfaring.
 • Høy digital kompetanse, og et engasjement for å forbedre arbeidsprosesser ved hjelp av digitale verktøy.
 • Kjennskap til universitets- og høgskolesektoren.

Vi ønsker deg som:

 • liker å hjelpe og samarbeide med andre, og setter pris på et raust og trygt arbeidsmiljø.
 • kan også arbeide selvstendig når det trengs.
 • har sans for logistikk og systemer, er nøyaktig og liker å lage «system i kaos».
 • trives med hektiske og varierte oppgaver.
 • brenner for at studenter skal lykkes og trives i studiene sine.
 • er interessert i, og engasjert i å utvikle OsloMet videre.

Stillingen lønnes etter Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Snarlig tiltredelse.

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • varierte arbeidsoppgaver med muligheter for faglig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø som er preget av samarbeid og engasjement
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Seksjonssjef Jørund Støre Bergrem tlf. 67238506, mobil 97182105

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ i stillingskode 1408 førstekonsulent i lønnstrinn 43-53, dvs. 413 500-491 200 kr, eller stillingskode 1363 i lønnstrinn 49-59, dvs. 454 200-534 400 kr.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 22 september 2021

Ref: 21/09278

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS