Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studiekonsulent - Det teologiske fakultet

Søknadsfrist: 13.10.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har totalt 68 ansatte og ca. 350 studenter. Fakultetet driver forskning innen fagområdene religion og teologi og har studietilbud som omfatter profesjonsstudium i teologi samt en rekke andre religionsfaglige studieprogram og studieemner.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Det teologiske fakultet er det fra 1. januar 2020 ledig en fast 100 % stilling som førstekonsulent (SKO 1408) innen studieadministrasjon.

Førstekonsulenten inngår i fakultetets studieadministrasjon, som for tiden består av seksjonssjef, fire saksbehandlere og deltidsansatte studenter i TF-infosenter.

Studieadministrasjonen er en del av fakultetssekretariatet som består av 15 medarbeidere pluss medarbeiderne i TF-infosenter.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgavene i stillingen vil være:

 • Administrativ oppfølging av bachelorprogrammet i religion og samfunn og årsenheten i kristendom og islam
 • Eksamen
 • Tilrettelegging i studiehverdagen og ved eksamen
 • Studieveiledning
 • Representasjon av fakultetet i ulike nettverk ved UiO

I tillegg kommer generelle studieadministrative arbeidsoppgaver. Stillingsinnehaver må også påregne deltakelse i øvrig virksomhet i fakultetssekretariatet ved behov og endringer i arbeidsoppgaver som del av UiOs endringsprosess.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole på minimum bachelornivå. Dokumentert realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Relevant erfaring fra studieadministrativt arbeid, herunder saksbehandling.
 • Svært gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.
 • Gode digitale ferdigheter.

Den som tilsettes må være serviceinnstilt og fleksibel, samt kunne arbeide selvstendig og nøyaktig.

Personlige egenskaper

* samarbeidsevne

* selvstendighet

* ryddighet

* serviceinnstilling overfor brukere av fakultetssekretariatets tjenester

* evne til å håndtere og organisere ulike oppgaver parallelt

* personlig egnethet for stillingen vil bli særlig vektlagt.

Vi tilbyr

 • lønn som førstekonsulent SKO1408 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 464 000 – 504 700 avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • Søknad og vedlegg må sendes inn via rekrutteringsprogrammet Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen