Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent innen studieadministrasjon - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet

Søknadsfrist: 20.10.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene. Fakultetets virksomhet dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning og ligger i front i Europa på flere områder. Fakultetet driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og har 800 doktorgradskandidater, 600 vitenskapelig ansatte og 450 teknisk/ administrativt ansatte og 6000 studenter.


Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Fakultetsadministrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi har ledig en nyopprettet fast stilling som seniorkonsulent ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet. Stillingen inngår i fakultetsadministrasjonens studieseksjon og vil være spesielt knyttet til Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi (KURT).

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har et sterkt fokus på utdanningsutvikling og er i gang med en strategisk utdanningssatsing: http://www.mn.uio.no/om/strategi/utdanningsstrategi/.

Studieseksjonen består av 22 personer og dekker arbeidsområder som studieplanlegging, eksamensavvikling, forskerutdanning, rekruttering, skolerettet virksomhet, etter- og videreutdanning, opptak, undervisningsplanlegging, internasjonalisering, veiledning og studieinformasjon.

Beskrivelse av stillingen

Fakultetet har en ambisjon om å heve undervisningskvaliteten som del av fakultetets fokus på kontinuerlig utdanningsutvikling. Samtidig er det nå nedfelt formelle krav til utdanningsfaglig kompetanse for ansettelser og opprykk i vitenskapelige stillinger. Ved MN-fakultetet vil KURT ha et hovedansvar for å legge til rette for at undervisere får ulike tilbud for å styrke og dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. KURT har også en rolle innenfor EVU-tilbud mot skolen og lærerne. Den nyopprettede stillingen vil ha en viktig rolle innen disse arbeidsområdene både for å drifte og også være med på å utvikle aktiviteter/tilbud. Stillingen vil også være knyttet til andre arbeidsområder i studiseksjonen med fokus på studentveiledning og studentoppfølging.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig og administrativ støtte til utvikling og drift av fakultetets EVU tilbud for skolen og lærere innenfor rammene av KURT.
 • Faglig og administrativ støtte til utvikling av tilbud for å heve utdanningsfaglig kompetanse og dokumentasjon av denne.
 • Veiledning og oppfølging av studenter både enkeltvis og i større grupper
 • Saksbehandling innen studieadministrasjon

Den som tilsettes skal samarbeide tett med instituttkolleger, fagmiljøene og UiOs sentrale administrasjon. Endringer i fakultetets rammebetingelser og/eller strategiske prioriteringer kan medføre endringer i arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelornivå, gjerne innen pedagogikk. Dokumentert og relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • Søkere må ha erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor universitets- og høgskolesektoren.
 • Erfaring med individuell veiledning og gruppeveiledning/fasilitering.
 • Erfaring fra relevant prosjektarbeid og prosessarbeid, da gjerne innen utdanningssektoren.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning for stillingen.
 • God kjennskap til og bruk av IT som arbeidsverktøy.

Personlige egenskaper

I tillegg til formelle faglige kvalifikasjoner er det avgjørende med gode personlige egenskaper som spenner bredt fra det innovative og til samarbeid og kommunikasjon.

 • Du er utadvendt, selvstendig, resultat- og utviklingsorientert, strukturert og grundig
 • Du er analytisk og systematisk
 • Du har sterk gjennomføringsevne
 • Du har engasjement, er kreativ og tar initiativ
 • Du er positiv, konstruktiv og fleksibel
 • Du trives med å håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø samtidig som du ser og ivaretar helheten
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap der kolleger gjør hverandre gode ogs alle tar i et tak der det trengs.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

 • lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 496 100 og kr 583 900, avhengig av kompetanse (seniorkonsulent 1363)
 • hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende stillingen kontakt:

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, telefon 22851606, [email protected]

Søk på stillingen