Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Prosjektadministrator (seniorkonsulent) ved NORMENT

Søknadsfrist: 25.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi søker nå en prosjektadministrator (seniorkonsulent) ved NORMENT. Stillingen hører under Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Institutt for klinisk medisin, og er en administrativ støttestilling som er finansiert i 2 år med mulighet for forlengelse.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) ble opprettet i 2013 som et senter for fremragende forskning (SFF). Senteret har et integrert forskningsprogram innen alvorlige psykiske lidelser, med en tverrfaglig tilnærming, hvor vi forsker på arv og miljø årsaker, sykdomsmekanismer, og hvordan bedre behandlingen. Vi har over 200 medarbeidere på tvers av senterets partnere, og våre prosjekter involverer flere nasjonale og internasjonale partnere.

Arbeidsoppgaver

 • Forskningsadministrative driftsoppgaver knyttet til prosjekter med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Koordinering av senterets EU-prosjekter i samarbeid med administrativ prosjektleder ved Institutt for klinisk medisin
 • Generell administrativ og økonomifaglig støtte, inkludert møtekoordinering, rapportering, innkjøp, fakturaer, reiseregninger og andre forefallende oppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning minimum tilsvarende bachelorgrad innenfor administrasjon, økonomi og/eller et av senterets vitenskapelige fagområder
 • Bred erfaring innenfor en eller flere deler av den skisserte oppgaveporteføljen
 • Erfaring fra forskningsadministrasjon eller -koordinering
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kompetanse

 • Erfaring med koordinering av forskningsprosjekter finansiert av EU
 • Relevant erfaring fra universitets- og høgskole/eller sykehussektoren

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Har evnen til å skape et godt arbeidsmiljø rundt deg
 • Er selvstendig, initiativrik og utpreget serviceorientert
 • Er nøyaktig og detaljorientert
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har godt humør og evnen til å tåle periodevis stort arbeidspress og pågang fra flere kanter
 • Evner å håndtere flere oppgaver samtidig

Er personlig egnet for stillingen, vi vil legge betydelig vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • En variert og spennende stilling ved landets største forskningssenter innen psykiske lidelser
 • Betydelige muligheter for kompetanseutvikling og læring innenfor en spennende og kompleks sektor
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Attraktive velferdsordninger
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Seniorpolitikk
 • Trening i arbeidstiden, inntil 1,5 time pr uke
 • Fleksitidsordning med sommertid fra 15.05 til 14.09
 • Lønn som seniorkonsulent (stillingskode 1363) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 479 600 - 523 200 (ltr 54-59), avhengig av kompetanse og ansiennitet.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk. Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Vitnemål
 • CV med referanser (fullstendig oversikt over utdanning, relevant yrkespraksis og eventuelt annen kvalifiserende virksomhet)

Det vil bli avholdt intervju med aktuelle kandidater.

Andre opplysninger

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Senterleder Ole A. Andreassen: [email protected], tlf. +47 22 11 78 43, mobil +47 990 38 893
 • Administrativ koordinator Christine Lycke Brandt: [email protected], tlf. +47 23 02 73 92.

Søk stillingen