Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Førstekonsulent / rådgiver i seksjon for inntekt og levekår

Søknadsfrist: 12.09.2019

Har du lyst til å jobbe med kriminalstatistikk?

I Seksjon for inntekt og levekår er det ledig et 1 års vikariat som førstekonsulent/rådgiver. Vi søker etter en person som kan bidra inn i seksjonens arbeid med å lage, formidle og videreutvikle SSBs kriminalstatistikk. Seksjonen har ansvar for kriminalstatistikker for anmeldte lovbrudd, ofre, etterforskede lovbrudd, straffereaksjoner, fengslinger og Levekårsundersøkelsen om utsatthet og uro for lovbrudd.

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.

SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Vi søker en person med kriminologisk/rettssosiologisk eller annen samfunnsvitenskapelig bakgrunn og god statistisk kompetanse, som er analytisk og har kunnskap og interesse for kriminalstatistikk. I tillegg til arbeid med statistikken inngår arbeid med ulike analyser og tabelloppdrag innenfor fagfeltet. Det stilles krav til gode samarbeidsevner, og i tillegg er det viktig å kunne arbeide selvstendig og systematisk. Kompetanse i bruken av relevante IT-verktøy (SAS, R, Stata, Spss, Excel etc) er en stor fordel.

Seksjon for inntekt og levekår består av 32 medarbeidere, og har ansvar for mange spennende statistikkområder. Seksjonen har ansvar for statistikk og analyse av kriminalitet, levekår, inntekt, skatt og formue, trygd, forbruk og tidsbruk.

Seksjon for inntekt og levekår er en av seks seksjoner i Avdeling for personstatistikk. Foruten inntekt og levekår omfatter avdelingen seksjoner med ansvar for befolkning og innvandring, helsestatistikk, utdanning- og kulturstatistikk, lønn og arbeidsmarkedsstatistikk og utlån av mikrodata.

Arbeidsoppgaver

 • Være en del av fagmiljøet knyttet til kriminalstatistikk og medansvar for ett eller flere av statistikkområdene
 • Statistikkproduksjon: deltaking i planlegging, utvikling, drift, presentasjon, dokumentasjon og analyse av en eller flere av statistikkene
 • Oppgavene omfatter også deltakelse og bidrag til løsninger av andre felles oppgaver på fagfeltet og i seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på hovedfags-/masternivå, fortrinnsvis kriminologisk/rettssosiologisk eller annen samfunnsvitenskapelig utdanningsbakgrunn. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med statistikkproduksjon og analyse, fortrinnsvis innenfor kriminalstatistikk
 • Grunnleggende kunnskap om statistikk og statistikkproduksjon
 • Kompetanse i tilrettelegging og bearbeiding av data ved bruk av ulike statistikkverktøy (Stata, SPSS, Sas e.l)
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med:
 • Kunnskap om kriminalitet og rettsvesen og kriminalstatistikk er en fordel

Personlige egenskaper

 • Nøyaktig, metodisk og like å arbeide med tall
 • Evne til å følge opp flere problemstillinger, samtidig som frister blir holdt
 • Analytisk
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk, samtidig som man må like å samarbeide med andre
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver (kode 1408/1434) kr 456 400 - 552 800 etter kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljøGenerelt:
 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i cv-en, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.

Webcruiter-ID: 4119942593

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Elisabeth Rønning (Seksjonssjef), (+47) 90 76 39 28
 • Maria Engvik (Rådgiver), (+47) 40 21 72 10