Ledig stilling ved OsloMet

Førstekonsulent til Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

Søknadsfrist: 17.10.2019

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) søker førstekonsulent til Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering. Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til administrasjon av eksamen på Institutt for estetiske fag ( EST). Den som ansettes vil jobbe tett med instituttets tverradministrative team, og vil være en aktiv del i fakultetets studie- og eksamens- administrative team. Arbeidsstedet er i instituttets lokaler i Pilestredet Park 33.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • ansvar for instituttets eksamensportefølje sammen med en kollega
 • behandle saker og etterarbeid knyttet til eksamen: klager, tilrettelegging, utsatt eksamen etc.
 • digital brukerstøtte og oppfølging av sensorer, studenter og emneansvarlig på digitale flater (Inspera og Canvas)
 • ansvar for opptak på institutt for estetiske fag (EST)
 • informasjon til studentene og håndtering av løpende henvendelser ved institutt EST
 • bidra aktivt inn i fakultetets eksamensteam og å videreutvikle gode felles rutiner
 • andre studieadministrative- og utviklingsoppgaver vil kunne tilkomme

Du må ha

 • utdanning på minimum bachelornivå. Meget god og relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • relevant arbeidserfaring fra en eller flere av stillingens arbeidsoppgaver
 • god digital kompetanse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er en fordel at du har

 • kjennskap til de viktigste digitale verktøyene som brukes i arbeidet, særlig P360, FS, Canvas og Inspera
 • kjennskap til relevant lovverk (forvaltningsloven, offentlighetsloven, UH-loven) og utdanningskvalitetssystemet

Vi ønsker deg som

 • ser verdien i å ta del i et godt samarbeid og er bevisst hvordan ditt bidrag inngår som del av en større helhet, samtidig som du også liker å arbeide selvstendig og strukturert
 • er flink til å kommunisere – du fanger opp studenters ulike behov på en profesjonell måte
 • er vennlig, kollegial, og tydelig i møte med UF-tilsatte og faglig ledelse
 • har evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • bidrar aktivt med informasjonsdeling og involverer deg i fellesskapet av kolleger
 • er utviklingsorientert og initiativrik, leter aktivt etter forbedringer og foreslår nye løsninger
 • ønsker å være med på å utvikle fakultetet og OsloMet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling et godt arbeidsmiljø som er preget av samarbeid og engasjement
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som søker skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen må du gjerne kontakte:

 • Seksjonssjef Jørund Støre Bergrem, tlf. 67 23 85 06 / 971 82 105

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1408 førstekonsulent, lønn kr. 402 600 – 479 600. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Referansenummer: 19/09313

Kontakt

 • Jørund Støre Bergrem, 67 23 85 06

Søknadsfrist: 17.10.2019

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS