LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førstekonsulent innen regnskap ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Søknadsfrist: 24.09.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt.

Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag er det ledig én 100 % fast stilling som regnskapskonsulent (førstekonsulent). Vi søker etter en engasjert medarbeider for å styrke arbeidet med regnskap på fakultetet. Stillingen forutsetter tett samarbeid med fakultetsledelsen, vitenskapelig personale, fakultetets og NORD sin administrasjon.

Stillingens nærmeste overordnede er kontorsjef for økonomi, eksternfinansiert etter og videreutdanning og forskningsadministrasjon. Stillingens arbeidssted vil være Levanger. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver innenfor lønn- og reiseregninger.
 • Ajourføring av regnskapene og bearbeiding av bilag.
 • Fakturabehandling.
 • Månedlige og årlige lønnsavstemminger.
 • Annen dokumenthåndtering (kontrakter, fullmakter mm).
 • Lederstøtte.

Andre driftsoppgaver på økonomiområdet må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende fortrinnsvis innenfor regnskap. Videre er det ønskelig med relevant praktisk arbeidserfaring i forhold til fagfelt og stillingens innhold. 
 • Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet. 
 • God regnskapsforståelse.
 • God digital forståelse og kompetanse.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Forståelse for akademia og hvordan man skal tilrettelegge for å oppnå fakultetets mål.
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser.
 • Initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Godt nettverk i barnehage- og skolesektoren i kommunene.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent - NOK 516 800 – 565 900 ,- i året 

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 24.09.2023

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30070905

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS