Ledig stilling ved Nord universitet

Førstekonsulent / seniorkonsulent - Personalavdelingen

Søknadsfrist: 15.09.2019

Om stillingen

Ved Nord universitet, Personalavdelingen har vi ledig en fast stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent

Stillingen har kontorsted for Bodø.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Personalavdelingen er organisert som del av universitetets støtte- og fellestjenester på virksomhetsnivå, og ivaretar på vegne av rektor ansvaret for gjennomgående prosesser og funksjonsområder i hele institusjonen. Dette innebærer blant annet utvikling av personal- og lønnspolitikk, planer for personal- og kompetanseutvikling samt ansvaret for personalforvaltning og rekruttering. Avdelingen har 9 ansatte.


Universitetet bruker arkiv - og saksbehandlersystemet Public 360 og lønns - og personalsystemet SAP.

Stillingen er knyttet til rekruttering og søknadshåndtering, og arbeidet vil foregå i tett samarbeid med dem som til daglig håndterer dette saksområdet.

Arbeidsoppgaver

Følgende oppgaver er lagt til stillingen:

 • Annonsering og kontakt med annonseringsformidler
 • Betjene søkerportalen Jobbnorge
 • Kommunikasjon med søkere
 • Saksbehandling i vårt arkiv - og saksbehandlersystem Public 360.
 • Håndtering av søknadsdokumenter til og fra bedømmelseskomiteer.
 • Kontakt med lederne innen de utlyste stillingenes saksfelt.
 • Ansiennitetsberegning og lønnsfastsettelse i henhold til tariff.
 • Utarbeidelse av arbeidskontrakter i henhold til tariff.
 • Registrering i lønnssystemet SAP

Kvalifikasjonskrav

For stilling som førstekonsulent og seniorkonsulent kreves bachelorgrad eller tilsvarende. Lang og relevant erfaring vil kunne kompensere for deler av utdanningskravet.

Erfaring fra universitets- eller høgskolesektoren er ønskelig.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy
 • Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, l.pl. 90.103, 1408 førstekonsulent, ltr. 47 – 55 (428 200,- – 488 000,-) alternativt kode 1363 seniorkonsulent, ltr. 50 – 58 (449 300,- – 513 600,-) Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 15.09.2019

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30086479

Søk på stillingen

fnokode:1234