Ledig stilling ved Nord universitet

Førstekonsulent / seniorkonsulent - Opptakskontoret

Søknadsfrist: 17.11.2019

Om stillingen

Ved Nord universitet, enheten for opptak og førstelinje er det ledig en fast 100% stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Opptakskontoret ligger innenfor enheten for opptak og førstelinje som er organisert under Utdanning og studiet ved universitetets fellesasministrasjon. Opptakskontoret behandler alle søknader om opptak til Nord universitet. Opptakskontoret har ansatte fordelt på studiestedene Bodø og Levanger. Enheten ledes av kontorsjef som rapporterer til Studiedirektør.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av internasjonale og norske søkere til grunnutanning, master - og videreutdanninger.
 • Veilede søkere og ansatte ved å sette seg inn i forskrifter og rettningslinjer for opptak til høyere utdanning
 • Saksbehanding ved klage på søknad om opptak
 • Behandle søknader om reservasjon av studieplass
 • Administrasjon av søknadsweb
 • Utviklingsoppgaver og kvalitetssikring av prosesser og rutiner
 • Løpende driftsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil kunne endres etter enhetens behov.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Videre vil det normalt kreves relevant praktisk arbeidserfaring i forhold til fagfeltet og stillingens innhold. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • For ansettelse i stilling som seniorkonsulent er det i tillegg en forutsetning med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Gode IT-ferdigheter.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring fra offentlig forvaltning, herunder saksbehandlig av søknader og klager.
 • Kjennskap til øvrige datasystem vi bruker vil bli vektlagt, herunder Public360, FS (felles studentsystem) og Excel.
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig.
 • God relasjonskompetanse, fleksibel og løsningsorientert.
 • Utviklingsorientert.
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter stantens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent, ltr. 52 - 56 (kr. 464 000 - 496 100), kode 1363 seniorkonsulent, ltr. 52-58 (464 000 - 513 600).

For særlig godt kvalifiserte søkere kan bruk av stillingskode rådgiver og høyere lønn vurderes. Ved særlige kvalifikasjoner menes personer som har lang erfaring innen saksbehandling i UH-sektor og opptaksarbeid. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 17.11.2019

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071803

Søknadsfrist: 17.11.2019

Søk på stillingen

fnokode:1234