Ledig stilling ved NMBU

Førstekonsulent / rådgiver innen økonomi

Søknadsfrist: 15.06.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert i Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo, men vil når det nye veterinærbygget snart er ferdigstilt bli samlokalisert i Ås.

Om stillingen

Ved Veterinærhøgskolen er det ledig fast stilling som førstekonsulent/rådgiver innen økonomi.

Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Den er delt inn i fire seksjoner og ledes av administrasjonssjefen. Administrasjonen holder til på Campus Adamstuen frem til vinteren 2020 da Veterinærhøgskolen flyttes til nye lokaler på Campus Ås.

Vi har i dag en økonomiportefølje, bestående av midler fra Kunnskapsdepartementet, egen inntjening fra drift av klinikker, laboratorier, bidrag og oppdragsforskning. Seksjon for økonomi har behov for en person som kan ta utfordringen med å utarbeide og følge opp et institutts økonomioppgaver som regnskap, budsjettering, prognostisering og forskningsprosjekter (BOA). Stillingen fungerer også som instituttleders høyre hånd innen økonomi.

Arbeidsoppgaver

Økonomistyring:

 • Være instituttleders «høyre hånd» på økonomi.
 • Budsjettering.
 • Regnskapsavslutninger
 • Kontrolling, bevilgningsfinansierte aktiviteter.
 • Kontrolling, bidrags- og oppdragsforskning.
 • Daglig regnskaps- og Controller oppgaver.
 • Bokføringskontroll, flyt i Agresso.
 • Øvrige oppgaver av administrativ og økonomisk art.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Faglige kvalifikasjonskrav

Utdanning:

 • Økonomiutdanning fra universitets- eller høgskole, av høyere grad på masternivå. Relevant arbeidserfaring kan erstatte kompetansekravet.
 • Utdanning eller erfaring med prosjektstyring.

Arbeidserfaring:

Det kreves:

 • 3- 5 års regnskapserfaring eller erfaring fra forskningsprosjekter.
 • God forståelse av resultat og balanse.
 • Gode datakunnskaper, spesielt i Office Excel.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med Agresso økonomisystem eller lignede ERP systemer
 • Erfaring fra offentlig sektor.
 • Dokumentert erfaring med økonomi oppfølging, budsjettering av bidrags- og oppdragsfinansierte forskningsprosjekt (BOA).

Det stilles større krav til selvstendighet i rådgiverstillingen.

Personlige egenskaper:

 • Analytisk, strukturert og med god økonomiforståelse.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Ønske om å skape resultater og tar lett initiativ
 • Evne til å bygge relasjoner, både internt og eksternt
 • Kan arbeide målrettet, systematisk og selvstendig
 • Løsningsorientert og endringsvillig
 • Tar ansvar for utvikling/effektivisering av arbeidsoppgaver

Andre kvalifikasjoner:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1408 førstekonsulent, LR 21, l.tr. 42-58 (NOK 397.100 – 513.600) eller 1434 rådgiver, l.tr. 51-67 (NOK 456.400 – 605.500) avhengig av kvalifikasjoner. Ved spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ved seksjonssjef økonomi Ulf Andersen, tlf: +47 976 99 879, e-post: [email protected].

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 15.06.2020

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS