Ledig stilling ved Norsk institutt for naturforskning

Fast stilling som konsulent

Søknadsfrist: 15.04.2020

Fast stilling som konsulent ved NINAs avdeling i Oslo

Klima- og miljøproblemer er blant vår tids store samfunnsutfordringer. Økt kunnskap om natur og samfunn er nødvendig for å løse disse. NINA Oslo har et spennende forskningsmiljø som trenger økt administrativ støtte. Er du en person som er allsidig, praktisk, ryddig og får ting unna, samtidig som du har interesse for natur og forskning? Da bør du søke denne spennende stillingen ved NINA Oslo!

NINA er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som en stiftelse. NINA forsker på natur og samspillet natur-samfunn, og er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med over 275 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim, og vi har forskningsavdelinger i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø, samt en forskningsstasjon for laksefisk på Ims i Rogaland.

Vi søker etter en konsulent i 100 % fast stilling ved NINAs kontor i Oslo. Avdelingen har vokst de siste årene, og teller nå omkring 45 ansatte, samt studenter og vitenskapelige rådgivere. Avdelingen flytter inn i nyoppussede og flotte lokaler på Ullevål i juni 2020. Avdelingen består i hovedsak av natur- og samfunnsforskere som jobber med forskning på ferskvann, skog, fjell, våtmark og kulturlandskap, rovvilt og vilt, samt forholdet mellom natur og samfunn. Forskerne driver utstrakt populærvitenskapelig formidling og samarbeider med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Mange av forskerne bruker mye av arbeidstiden ute i felt og på laboratorium. Avdelingen er involvert i og leder et stort antall prosjekter, og mange prosjektledere trenger administrativ bistand både til prosjektlederarbeid og til å planlegge og gjennomføre felt- og laboratoriearbeid.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Konsulenten skal bistå avdelingens ansatte med administrativ og praktisk støtte knyttet til drift av prosjekter og avdelingen som sådan. Dette innebærer å bistå i administrasjons- og koordineringsarbeid knyttet til prosjekter i tett samarbeid med enkeltforskere eller administrasjonen for øvrig.

Konkret leter vi etter en person som skal:

• Ha ansvar for diverse daglige driftsoppgaver knyttet til avdelingen, herunder være resepsjonsvakt, ta imot besøkende samt gjennomføre ulike praktiske og administrative oppgaver ut fra behov.

• Bistå administrativt med kontrakter, økonomi og diverse koordinering av studenter og feltpersonell.

• Ha ansvar for publikasjoner, bibliotek og bestilling av kontorutstyr.

• Ved behov bistå med sekretæroppgaver og administrativ støtte til prosjektledere, eksempelvis ved innsending av tilbud, søknader mv.

• Holde oversikt over utstyr og ved behov gi administrativ bistand til utstyrsansvarlige og laboratorieansvarlige.

Vi søker etter en person som:

• Er ryddig, arbeidsvillig, allsidig, fleksibel, flink til å koordinere og organisere.

• Behersker word og excel.

• Har god skriftlig framstillingsevne.

• Har relevant utdanning/realkompetanse og erfaring innen administrative fag.

• Har erfaring fra laboratoriearbeid, felt og prosjektstøtte er et fortrinn.

• Har kjennskap til og interesse for naturforskning er en fordel.

Vi tilbyr:

• en arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter

• et trivelig, kreativt og spennende arbeidsmiljø

• lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning

Nærmere opplysninger om stillingen rettes til:

Søknad vedlagt CV og referanser sendes til NINAs personalkontor på e-post til [email protected]

Vitnemål og attester vil bli etterspurt senere i tilsettingsprosessen. Utvalgte kandidater vil bli innkalt til intervju.

Søknadsfrist er 15. april 2020