LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Studentmedarbeidar (konsulent) - Bergen Energy Lab

Søknadsfrist: 26.09.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av sju institutt og en rekke sentre. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Studentmedarbeidar (konsulent)

Bergen Energy Lab søkjer studentmedarbeidar (1065 konsulent) i 20 % stilling frå 1. november 2022 til 30. juni 2023.

Om stillinga

Stillinga er knytt til drift av Bergen Energy Lab sine arrangement (primært lunsjwebinara som går kvar veke, men og opptil 2 årlege halvdagsseminarar), oppdatering av nettside og sosiale media. Stillinga er ved studieseksjonen på Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa vil vere dagleg leiar for arbeidet.

Arbeidsoppgåver:

 • Kontakt med foredragshaldarar og innhenting av relevant informasjon
 • Utarbeiding av informasjon om arrangementa
 • Sekretær for programkomiteen
 • Ansvar for praktisk gjennomføring av halvdagsseminara
 • Publisering på nettsida og informasjon i sosiale media – facebook og LinkedIn
 • Oppdatering og vedlikehald av kontaktlistar

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Må ha erfaring med publisering på nettsider og sosiale media
 • Der er ein fordel med erfaring frå publisering på UiB sin nettportal
 • Fagleg bakgrunn innan energiomstilling er ein fordel
 • Du må kunne arbeide sjølvstendig, strukturert og ha gode samarbeidsevner
 • Arbeidsspråket på Bergen Energy Lab er engelsk, og søkjaren må beherske norsk og engelsk, skriftleg og munnleg.

Det er en føresetnad at du er student ved Universitet i Bergen i tilsettingsperioden.

Generell informasjon:

Aktuelle kandidatar vert kalla inn til intervju i veke 40/41

Du vil bli tilsett som konsulent i 20 % stilling som konsulent i stillingskode 1065 og vil få lønnstrinn 36 (tilsvarar kr 193,40 per time)

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Rådgivar energiomstilling Gry E. Parker, telefon +47 55 58 35 78 / e-post [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS