Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Kommunikasjonsrådgiver - Seksjon for media og formidling

Søknadsfrist: 03.11.2019

Om stillingen

Vi søker etter deg som gløder for kommunikasjon som gir resultater, som kjapt ser essensen i komplekse forskningsartikler og klarer å formidle de unike historiene fra livet på et universitet.

Ved Kommunikasjonsavdelingen er det ledig 100% stilling som kommunikasjonsrådgiver med tiltredelse snarest mulig.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Stillingen er knyttet til Seksjon for media og formidling og nærmeste overordnede er seksjonssjefen. Hovedarbeidssted er campus Porsgrunn.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er Norges fjerde største universitet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte og det er til enhver tid mye som skal formidles fra åtte campus, fire fakultet og en rekke fagmiljøer. Kommunikasjons­avdelingen har ansvar for innholdet i alle våre digitale kanaler og forholder seg til en rekke målgrupper internt og eksternt. Du som skal tiltre skal gjennom din formidling i tekst, foto og video bidra til å nå relevante målgrupper med viktige budskap, både et bredt publikum og smalere målgrupper.

USN er Norges nyeste universitet og er tett integrert med lokalt og regionalt samfunns- og næringsliv, og utdanner mennesker som vil bidra til utvikling i offentlig og privat sektor. Vi driver forskning og undervisning på høyt nivå, og ønsker å bli lagt merke til, både nasjonalt og internasjonalt. Vi leter etter en medarbeider som er klar for å brette opp ermene og bli med på den den spennende fortsettelsen.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • fange opp hva som skjer i USN og samfunnet og lete frem de gode sakene og koblingene mot våre forskere og fagområder
 • lage reportasjer og innhold i våre digitale kanaler som usn.no, intranett og sosiale medier, samt jobbe for oppmerksomhet i lokale og nasjonale medier
 • formidle avansert forskningsstoff på en forståelige måte til relevante medier og målgrupper, samt hjelpe forskere som ønsker å ytre seg i media og andre kanaler
 • beherske tidsaktuelle medier og ha god erfaring med foto og videoproduksjon
 • ha prosjekterfaring og kan lede ulike prosjekter i avdelingen og organisasjonen
 • bistå organisasjonen med ulike kommunikasjonsoppgaver og gi kommunikasjonsfaglige råd sammen med resten av avdelingen. Delta aktivt i avdelingens øvrige arbeid, både strategisk og operativt

Kvalifikasjoner

 • journalist- eller kommunikasjonsutdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis på masternivå
 • realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning

Personlige egenskaper

 • takler høyt arbeidstempo, er kunnskapssøkende og offensiv på vegne av USN
 • har en god penn, har erfaring med å publisere i digitale kanaler, og kan lage reportasjer til web, sosiale medier og video. I tillegg til å være nysgjerrig på ny teknologi, bør du også tørre å ta den i bruk
 • har oversikt over medielandskapet, kjenner til medienes arbeidsform og kan bidra til å sette samfunnsaktuell tematikk fra USN på agendaen
 • er rask og selvgående, har gode samarbeidsevner og vant med å forholde deg til mange personer, har sterk språksans og fremragende fortellerevner
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk, nynorsk og engelsk

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Rådgiver (SKO 1434): NOK 488 000 - 605 500 per år (ltr. 55-67).

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Ingvild Gjone Sildnes, tlf. 924 600 23 eller
 • Kommunikasjons- og markedsdirektør Reidun Mangrud, tlf. 3595 2851

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søknad og arbeidsprøver

Sammen med søknaden ønsker vi oss to arbeidsprøver utført av søker, enten digitalt eller pr. post. Dette kan være nyhetssak, artikkel eller film som søker har produsert selv. Digitalt kan lenke legges inn i «Vedlegg» til den elektroniske søknaden eller sendes til seksjonssjef Ingvild Gjone Sildnes, Universitetet i Sørøst-Norge, Kommunikasjonsavdelingen, Postboks 235, 3603 Kongsberg.

Søk stillingen