Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver med hovedansvar for formidling og kommunikasjon

Søknadsfrist: 07.10.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for spesialpedagogikk er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.


Instituttet har i dag ca. 25 faste vitenskapelige ansatte, 14 stipendiater og postdoktorer og 12 administrative ansatte. Instituttet har ca 800 studenter fordelt på bachelor- og mastergradsstudier i spesialpedagogikk, masterstudium i Special Needs Education, samt PhD-studier.

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig stilling som rådgiver med hovedansvar for formidling og kommunikasjon tilknyttet det nyopprettede Senteret for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims). Senteret er finansiert av Norges Forskningsråd, i første omgang for en 5 års periode. Senteret er underlagt Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hovedformålet til senteret er å utvikle kvaliteten på forskning om spesialpedagogikk og inkludering, og å formidle forskning av høy kvalitet til praksisfeltet, brukerorganisasjoner, beslutningstakere og allmenheten.

SpedAims har høye ambisjoner både når det gjelder forskning og formidling. Vi søker en person som kan bidra til å realisere disse ambisjonene gjennom å arbeide målrettet med forskningsformidling, både rettet mot et eksternt publikum og med intern kommunikasjon i senteret, og mellom Institutt for spesialpedagogikk og de fire partnerorganisasjonene; Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Nord Universitetet og Universitetet i Bergen.

Vi søker etter en person med entusiasme for og forståelse av forskning, god skriftlig formuleringsevne og erfaring med publisering og kommunikasjon via sosiale medier.

Stillingen vil inngå i det administrative forskningsteamet på Instituttet, og vil samarbeide tett med tilsvarende administrativ ressurs ansatt ved Universitetet i Stavanger. Stillingen er ledig for snarlig oppstart. Stillingen er fast på ekstern finansiering.

Arbeidsoppgaver

 • Formidle relevante forskningssaker – og funn fra senterets prosjekter til relevante målgrupper
 • Produsere og kommunisere saker for sosiale medier (Facebook, Twitter)
 • Produsere innhold (film, tekst, podcast) i tett samarbeid med senterledelsen ved SpedAims og andre fagpersoner
 • Rådgi og tilrettelegge for kommunikasjonsstøtte til senterledelsen
 • Koordinere internkommunikasjonen med senterets partnerinstitusjoner
 • Selge inn saker til media
 • Bygge opp og vedlikeholde innhold i nettside og senterets nettportal
 • Diverse administrative oppgaver knyttet til støtte for senterledelsen, inkludert rolle som sekretær for styret i SpedAims

Andre oppgaver kan bli tillagt ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis på masternivå. Dokumentert arbeidserfaring med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet så fremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået.
 • Erfaring med kommunikasjonsarbeid, sosiale medier og formidling via digitale kanaler
 • Erfaring med innholdsproduksjon, herunder arbeid med podcast og film i forskningsformidling
 • Erfaring med administrative oppgaver
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Erfaring med forskningsformidling på sosiale medier
 • Erfaring med skriftlig populærvitenskapelig formidling

Personlige egenskaper

Vi søker en person som evner å jobbe systematisk og strukturert, og forutsetter at du evner å jobbe selvstendig. Det stilles krav til gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt en interesse for forskningsformidling og god forskningsforståelse. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 553 500 og kr 626 100, avhengig av kompetanse
 • Mulighet til å være med å bygge opp et forskningssenter fra start og til å bidra til å sette preg på dette.
 • En dynamisk og spennende arbeidsplass med et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferds- og pensjonsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester og liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS