Ledig stilling ved NMBU

Kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 10.08.2019

Om stillingen

Vil du formidle forskning knyttet til bioøkonomien og det naturbaserte reiselivet?

Vi søker en engasjert kommunikasjonsrådgiver i 50 prosent stilling som brenner for forskningsformidling og vil bidra til å synliggjøre prosjektet BIOTOUR, en stor satsing på reiselivsforskning i Norge. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er vertskapsinstitusjon for prosjektet. Stillingen er prosjektbasert og er tilknyttet Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA).

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås.


Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om MINA

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er ett av sju fakultet på NMBU og har om lag 200 ansatte. Våre medarbeidere forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv. Fakultetet har rundt 600 studenter og om lag 90 doktorgradsstudenter.

Våre medarbeidere er aktive nasjonalt og internasjonalt, og preges av å ha en svært vital forskningskultur, noe som også gjenspeiles i våre utdanningsprogrammer.

Det er ønskelig med oppstart så snart som mulig. Stillingen er midlertidig og vil vare fram til 31.12.2020.

Kommunikasjonsrådgiveren vil jobbe med forskningsprosjektet BIOTOUR, som utforsker nøkkelbetingelser for videreutvikling av naturbasert reiseliv i norsk bioøkonomi, med mål om å sikre næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.

Sluttkonferansen for BIOTOUR er en stor internasjonal konferanse (MMV10), som arrangeres på Lillehammer 24.-27. august 2020.

Kommunikasjonsrådgiveren vil ta hånd om markedsføring og administrative oppgaver knyttet til konferansen.

Arbeidsoppgaver

Videreføre kommunikasjonsarbeidet som er igangsatt, med vekt på:

 • Drift av nettsider for BIOTOUR og MMV10 (på norsk og engelsk)
 • Produsere og publisere populærvitenskapelig innhold (i samarbeid med forskere) for kanaler som hjemmeside, kronikker, blogger, nyhetsbrev, sosiale medier mv.
 • Være en del av den administrative ledelsen i BIOTOUR, med særlig vekt på å planlegge og gjennomføre møter, seminarer og konferanser, rapportering m.m.

Kvalifikasjonskrav

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Høyskole-/ universitetsutdanning innen kommunikasjon, journalistikk eller tilsvarende. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Dokumenterte resultater og kompetanse fra kommunikasjonsarbeid innen kunnskapsorganisasjoner
 • Operativ erfaring med publiseringsverktøy og tekstproduksjon, herunder grunnleggende kompetanse innen Adobe-pakken og Office-pakken, samt oppdaterte kunnskaper om bruk av sosiale medier og videoproduksjon
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på både norsk og engelsk

Personlige egenskaper/egnethet

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi søker en:

 • kreativ og samarbeidsvillig person med interesse for og erfaring med forskningsformidling
 • en person som har høy gjennomføringskraft og administrativ kompetanse

Vi ønsker oss en kollega som:

 • har gode samarbeidsevner
 • er selvgående og initiativrik
 • har evne til å jobbe effektivt og etterrettelig under tidspress
 • er strukturert og løsningsorientert

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver, ltr. 51-60 (NOK 456 400 – 532 300) avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere.

Nærmere opplysninger ved:

 • Prosjektleder for BIOTOUR, Peter Fredman: tlf +47 976 42 614Nestleder for BIOTOUR
 • Jan Vidar Haukeland: tlf + 47 926 30 190
 • Kommunikasjonsrådgiver Gunn Evy Auestad: +47 926 84 115

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 10.08.2019

Søk stillingen