Ledig stilling ved Nord universitet

Rådgiver / førstekonsulent - Kommunikasjonsenheten

Søknadsfrist: 12.05.2019

Ønsker du å arbeide med markedsføring og forvaltning av våre digitale kanaler?

Om stillingen

Ved Nord universitet er det ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver/førstekonsulent innenfor innholdsmarkedsføring og sosiale medier.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Kommunikasjonsenheten har ansvar for hele bredden av Nord universitets interne og eksterne kommunikasjon, herunder lederstøtte og strategi, formidling og mediehåndtering, web og digitale medier, studentrekruttering, arrangementer, profilering, omdømmebygging og grafiske tjenester. Kommunikasjonsenheten består av 18 årsverk, og enhetens leder rapporterer til rektor.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Vi søker etter en kommunikasjonsrådgiver som skal jobbe med å fortelle gode historier gjennom bl.a. tekst, bilder og video, i tillegg til markedsføring og forvaltning av våre digitale kanaler. Stillingen innebærer både kreative arbeidsoppgaver i team, og systematisk jobbing på egenhånd.

Arbeidsoppgaver

 • Innholdsproduksjon gjennom tekst, bilder og video, og tilpasse innholdet til ulike kanaler.
 • Arbeide kreativt med utvikling av kampanjer og konsepter for SoMe/nett, med tanke på studentrekruttering og forskningsformidling.
 • Annonsesetting i digitale kanaler, og overvåkning/oppfølging av disse.
 • Analysere og optimalisere markedsføringstiltak innen digitale kanaler.
 • Bidra i planlegging og gjennomføring av arrangementer.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Kompetanse innen brukerorientert digital markedsføring, sosiale medier, nettpublisering og redaksjonell innholdsproduksjon.
 • Kunnskap om og forståelse for kommunikasjonsfaget, merkevare og omdømme.
 • Relevant erfaring fra videoproduksjon og skriving for nett.
 • Kontroll på dramaturgi, historiefortelling og ideutvikling.

Øvrige kvalifikasjoner

Vi søker deg som har gode samarbeidsevner og erfaring fra kreative arbeidsprosesser.

Personlig egnethet tillegges vekt.

Vi kan tilby

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver, årslønn fra NOK 472 300,- til 555 100,- i året, alternativt kode 1408 førstekonsulent, årslønn fra NOK 421 700,- til 488 500,- Høyere lønn kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifisert. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 12.05.2019.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071762

Søk på stillingen

fnokode:1234