Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiatstilling i pedagogikk / rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet

Søknadsfrist: 01.03.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca. 4 300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem grunnenheter og en fakultetsadministrasjon.

Om stillingen

Ved Det juridiske fakultet er det ledig 1 stilling som stipendiat (SKO 1017) i pedagogikk/rettsvitenskap.

Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetets doktorgradsprogram har til enhver tid ca. 50 stipendiater. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Det juridiske fakultet. Det forutsettes at den som ansettes kvalifiserer for opptak på fakultetets doktorgradsprogram. Les mer om forskerutdanningen her.

Mer om stillingen

Denne stillingen vil være tilknyttet fakultetets nye Senter for fremragende utdanning (SFU) CELL: Centre for Experiential Legal Learning. CELL har fått innvilget støtte som senter i fem år fom. 1. juni 2020 og har som ambisjon å oppskalere erfaringsbasert juridisk utdanning i en digital tid over hele Norge.

I kjernen av senterets arbeid ligger Ferdighetsstigen. Dette er en progresjonsplan for å forsterke den teoretiske forståelsen av fagene, utvikle ferdigheter og forbedre læringsmiljøet for studentene. Til denne stillingen ønskes prosjekter som kan bidra med forskning relevant for Ferdighetsstigen og erfaringsbasert undervisning eller vurdering på masterstudiet i rettsvitenskap. Les mer om CELL her.

Ansettelse skal skje for 4 år, hvilket forutsetter 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt. Undervisningsplikt-delen av stillingen fylles enten ved at søker kan dekke et undervisningsbehov ved fakultetet eller gjennom relevant utviklingsarbeid knyttet til masterstudiet i rettsvitenskap ved fakultetet i samarbeid med CELL.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Til stillingen kreves mastergrad i utdanningsvitenskap eller norsk fem-årig mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende pedagogisk eller juridisk utdanning. Normalt bør søkeren ha karakterer som plasserer vedkommende i fagets øverste sjikt. Dette gjelder også for masteroppgaven.
 • Du må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og gode engelskferdigheter.
 • Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert.
 • Du må ha gode analytiske ferdigheter og være åpen for tverrfaglig forskning.
 • Du må ha gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av faget.
 • Du må ta aktivt del i utviklingen av et godt fagmiljø.

Vurderingsgrunnlag

Søkeren må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider hvor det skal redegjøres for forskningstemaet, dets betydning og relevans for rettsvitenskapelig undervisning i Norge, valg av teori og vitenskapelig metode, eventuelle forskningsetiske utfordringer og for hvordan arbeidet planlegges gjennomført.

Det vil bli lagt vekt på prosjektets pedagogiske styrke, relevans for rettsvitenskapelig undervisning og om det vil bidra til å styrke forskning på nordisk juridisk fagdidaktikk. Prosjektet skal være relatert til Ferdighetsstigen, erfaringsbasert undervisning og vurdering på masterstudiet i rettsvitenskap. Stipendiaten vil bli knyttet til CELL, men det er ønskelig med samarbeid med andre forskergrupper på fakultetet og pedagogiske miljøer på andre steder ved Universitetet i Oslo.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på prosjektbeskrivelsen, karakterer, eventuelle skriftlige arbeider og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Søkere med kompetanse innenfor begge fagdisipliner vil bli prioritert. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsestiden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev på norsk eller annet skandinavisk språk
 • prosjektbeskrivelse på 5-10 sider
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt offisiell dokumentasjon om karaktersystemet, som viser hvilke karakterer på vitnemålet som er på et høyt faglig nivå.
 • inntil 3 vitenskapelige arbeider. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.
 • referanseliste (2-3 referanser med navn, relasjon til søker og kontaktinformasjon).

Alle dokumenter må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Søknad med vedlegg må sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk «Søk stillingen".

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

UiO ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen.

Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For søknadspraktiske spørsmål: Personalkonsulent Siri Martenson.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS