Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Instituttleder ved Institutt for strategi og ledelse

Søknadsfrist: 12.11.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 50 % åremålsstilling som instituttleder tilknyttet Institutt for strategi og ledelse for en periode på fire år fra 01.01.2020. Stillingen er knyttet til Handelshøyskolen, og arbeidssted er Campus Kristiansand.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Handelshøyskolen, som er AACSB akkreditert, har ca. 2000 studenter og ca. 100 vitenskapelige ansatte og tilbyr studier innen økonomi og administrasjon, HR, markedsføring, rettsvitenskap og innovasjon, på bachelor-, master- og Ph.d.-nivå, og med god søkning til studiene. Det tilbys også en rekke emner på etter, - og videreutdanning i tillegg til en erfaringsbasert MBA (Executive Master in Business Administration). Det legges vekt på internasjonale, innovative og ansvarlige perspektiver i alle programmene, og det har de siste årene også vært en betydelig rekruttering av ansatte internasjonalt.

Institutt for strategi og ledelse, som er ett av fire institutter knyttet til Handelshøyskolen, har 35 faglige ansatte og er lokalisert på Campus Kristiansand. Instituttet har ansvar for undervisningen på alle studieprogrammene innen strategi, ledelse, metode, markedsføring, etikk og organisasjonsfag på alle studieprogram ved Handelshøyskolen. Instituttet har aktive forskere innen alle disse fagområdene.

Instituttleder vil være administrativ og faglig leder for instituttet, og vil rapportere både til dekan og fakultetsdirektør. Videre vil instituttleder arbeide i nær tilknytning til fakultetsadministrasjonen, som samlet har 24 tilsatte, og mot universitetets studieadministrasjon forøvrig. Det vil for alle studiene være egne studieprogramledere, som vil være instituttleders nære samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver

Instituttleders ansvar og oppgaver omfatter generell faglig ledelse, utdanningsledelse og forskningsledelse.

Instituttleder vil inngå i fakultetets ledergruppe, sammen med dekan, fakultetsdirektør og øvrige ledere ved fakultetet. Ledergruppen har et samlet ansvar for at universitetets og fakultetets faglige og strategiske mål blir fulgt opp. Instituttlederen har ansvar for utvikling av nye fagområder og arbeidsformer, og må ha gode evner til å gjennomføre fakultetets og instituttets strategi. Han/hun må kunne ta vare på og utvikle den tette kontakten med næringslivet og forskningsinstitusjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det legges vekt på at instituttleder bidrar til å utvikle prosjekter som genererer eksterne inntekter til forskning og utviklingsarbeid.

Universitetsstyret har vedtatt instruks for instituttlederstillingen som nærmere beskriver arbeidsoppgaver og ansvar.

Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområder i løpet av tilsettingsperioden. Universitetsstyret har vedtatt instruks for instituttlederstillingen.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • kompetanse innenfor relevant fagområde, fortrinnsvis førstekompetanse
 • undervisningserfaring fa UH-sektoren
 • gode lederegenskaper
 • evne til strategisk tenking
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • erfaring med samarbeid med næringsliv og/eller offentlig forvaltning
 • god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren generelt, og instituttets fagområder spesielt
 • god digital forståelse
 • gode norsk og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • vitenskapelig kompetanse
 • doktorgrad
 • undervisningserfaring innenfor instituttets fagområder

Det vil bli lagt vekt på relevant erfaring. Forsknings- og undervisningserfaring innenfor instituttets fagområder vektlegges spesielt.

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • evne til å initiere og gjennomføre omstillings- og fornyingsarbeid vil være vesentlig

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.500, kode 1475 instituttleder kr. 723 200 – 860 300 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver.

Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden med CV, publikasjonsliste og bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 12. november 2019.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • fakultetsdirektør Gro Elisabeth Lundevik tlf. 38 14 18 18, mobil 950 56 823, e-post [email protected]
 • dekan Kristin Wallevik tlf. 38 14 22 38, mobil 480 10 526, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • seniorrådgiver Anna Færavaag, tlf. 38 14 24 14, mobil 974 29 499, e-post [email protected]

Søk stillingen