Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Instituttleder ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging

Søknadsfrist: 05.05.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig 50% åremålsstilling som instituttleder ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging foren periode på fire år fra 15.06.19. Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Instituttleder vil være administrativ og faglig leder for studieprogrammene ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging; masterstudiet i Global Development and planning med to spesialiseringer Development Management og Samfunnsplanlegging og globale endringskrefter, master i Samfunnskommunikasjon i samarbeid med Fakultet for Humaniora og pedagogikk, bachelorstudiet utviklingsstudier og bachelorstudiet i samfunnsplanlegging . Instituttet gir også doktorgradsutdanning og er i tillegg involvert i lærerutdanningen og i etter- og videreutdanning. Instituttet har ca. 15 faste stillinger, i tillegg til medarbeidere i tidsbegrensede tilsettingsforhold (stipendiater, postdoktor., bistillinger, timelærere etc.).

Arbeidsoppgaver

Instituttleder vil rapportere både til dekan og fakultetsdirektør. Instituttleder vil arbeide i nær tilknytning til fakultetsadministrasjonen, som samlet har 15 tilsatte, og mot universitetets studieadministrasjon for øvrig. Det vil for flere av studieprogrammene være egne studieledere, som vil være instituttleders nære medarbeidere.

Instituttleder vil inngå i fakultetets ledergruppe, sammen med dekan, fakultetsdirektør og de øvrige instituttlederne ved fakultetet. Ledergruppen har et samlet ansvar for at universitetets og fakultetets faglige og strategiske mål blir fulgt opp.

Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområder i løpet av tilsettingsperioden. Universitetsstyret har vedtatt instruks for instituttlederstillingen, og den omfatter generell faglig ledelse, utdannings- og forskningsledelse.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Erfaring fra faglige og/eller faglig-administrative lederstillinger
 • God kjennskap til universitets- og høgskolesektoren generelt, og instituttets fagområder spesielt
 • Vitenskapelig kompetanse, fortrinnsvis doktorgrad innenfor instituttets fagområder
 • Undervisningserfaring innenfor instituttets fagområder
 • Gode norsk og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Arbeidsspråket er norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Evne til å initiere og gjennomføre omstillings- og fornyingsarbeid
 • God forståelse for økonomistyring og personalledelse
 • Motiverende og inkluderende lederstil
 • Erfaring med å samarbeide og bygge relasjoner internt og eksternt
 • Evne til å utøve strategisk ledelse

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • Evne til strategisk tenking
 • Evne til samarbeid

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.500, kode 1475 Instituttleder.

Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 5. mai 2019.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen og instruks for stillingen:

Søk stillingen