Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Instituttleder ved Sosialantropologisk institutt

Søknadsfrist: 11.04.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Sosialantropologisk institutt har siden det ble etablert i 1964 vært en viktig arena og utgangspunkt for den anerkjente norske antropologiske tradisjonen. Instituttet er et av de største sosialantropologiske universitetsmiljøene i Europa, og størst i Norden. Det er for tiden registrert omtrent 400 studenter ved instituttet, inkludert rundt 30 på PhD-programmet. Instituttets tilsatte har bred kompetanse og dekker mange tematiske felt innenfor faget sosialantropologi.

Ledig stilling som instituttleder ved Sosialantropologisk institutt

Instituttleder

Ved Sosialantropologisk Institutt skal det ansettes instituttleder (SKO 1475). Tilsetting skjer på åremål for fire år.

Sosialantropologisk Institutt er tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet og er ansvarlig for forskning og utdanning av sosialantropologer på Bachelor, Master og PhD-nivå.

Instituttet søker en leder med dokumentert lederfaring og relevant forskningskompetanse. Den som ansettes, må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper, evne til å ivareta et godt arbeidsmiljø, og evne til å legge til rette for faglig utvikling for den enkelte og for fagmiljøet som helhet. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Mer om stillingen

Instituttlederen har et overordnet ansvar for hele virksomheten ved instituttet – herunder instituttets faglige virksomhet, personal, økonomi, samt administrative og tekniske støttefunksjoner. Instituttlederen trekker i samråd med instituttets styre opp langsiktige mål, visjoner og strategiske prioriteringer, og har et overordnet ansvar for ivaretakelse forskning og undervisning. Instituttlederen skal bidra til å profilere instituttet og støtte opp om samarbeid med andre fakulteter og institutter, Norges forskningsråd og andre eksterne finansiører og forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Stillingens ansvarsområder omfatter strategisk ledelse og ledelse av forskning og undervisning. Instituttleder har videre ansvar for personalledelse og administrasjon, herunder økonomistyring og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det er instituttleders ansvar å se til at de organisatoriske forhold legges best mulig til rette for instituttets aktiviteter.

Instituttlederen rapporterer til dekanen og leder instituttets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, i fakultetets planer og gjennom vedtak fattet i instituttstyret. Instituttlederen har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er lagt til instituttstyrets myndighetsområde.

Instituttlederen inngår i dekanens ledergruppe. Dette innebærer at instituttlederen også vil få muligheter til å påvirke fakultetets fremtidige strategi og satsingsområder. Innenfor sin normale arbeidsplikt og sin faglige kompetanse kan den som blir tilsatt, også bli bedt om å påta seg oppgaver utenfor instituttet.

Kvalifikasjonskrav

 • Normalt professorkompetanse (førsteamanuensiskompetanse kan vurderes) innen fortrinnsvis sosialantropologi, eller tilsvarende fagområder.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Gode leder, samarbeids og kommunikasjonsegenskaper

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • Erfaring fra forsknings og utdanningsledelse
 • Evne til å samarbeide med forskjellige personalgrupper
 • God rolleforståelse innen akademisk ledelse
 • Evne til og interesse for organisasjonsutvikling og arbeidsmiljøarbeid
 • Evne til og interesse for personalledelse og økonomistyring
 • Evne til å opparbeide seg legitimitet gjennom faglig og personlig integritet.
 • Kreativitet, initiativ, fleksibilitet, strategisk tenkning resultatorientering, og god evne til kommunikasjon.

Den som ansettes, må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, og av hensyn til instituttets internasjonale profilering kreves det også at søker behersker engelsk som arbeidsspråk både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • Lønn som instituttleder (SKO 1475) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom ltr. 83-91, kr. 887 000 - kr 1 118 700, avhengig av kompetanse og ansiennitet. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (med informasjon om utdanning, tidligere stillinger, vitenskapelig, faglig og pedagogisk virksomhet, samt erfaring med administrasjon og forskningsledelse)
 • Publikasjonsliste
 • Dokumentasjon knyttet til øvrige kvalifikasjoner, herunder ledererfaring

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Universitetet i Oslo ønsker flere kvinner i faglige lederstillinger, og kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS