Stilling:

Instituttleder for sosialfag

Søknadsfrist: 31.03.2019

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Ved Institutt for sosialfag er det ledig stilling som instituttleder. Stillingen er en åremålsstilling for perioden 01.08.2019 – 31.07.2023, med mulighet for å søke på samme stillingen for ytterligere to ganger fire år.

Instituttet er Norges største sosialfaglige institutt, lokalisert sentralt i Oslo, med rundt 90 medarbeidere og ca 1350 studenter. Ledergruppen på instituttet består i dag av instituttleder og fire studieledere. Instituttet er for tiden inne i en prosess hvor vi vurderer nye modeller for organisering og ledelse av medarbeidere. Institutt for sosialfag tilbyr utdanning og forskning innen sosialt arbeid, barnevern, helse- og sosialpolitikk og familiebehandling, og har et ph.d.-studium i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Ansvarsområde

Instituttleder er øverste faglige og administrative leder for instituttet. Det innebærer resultatansvar for utdanning, forskning, utviklingsarbeid, etter- og videreutdanning, formidling, økonomistyring og HR. Både utdanningssektoren generelt og sosialfagene spesielt er for tiden i betydelig endring, og det kreves at du har evnen til å gjennomføre faglig fornying, strategisk planlegging og utvikling ut fra samfunnets behov. Du vil være sentral i dekanens ledergruppe, og bidra i utviklingen av et fakultetet med store ambisjoner. Vi ønsker deg som vil være en faglig drivkraft på vårt nye universitet, og som er tilstede i møte med studenter og ansatte.

Instituttet har administrativ støtte som er organisert på fakultetet.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha

Det kreves formell kompetanse for tilsetting i vitenskapelig stilling (fortrinnsvis doktorgrad eller tilsvarende) ved universitet og førstehånds erfaring med undervisning, forskning og utviklingsarbeid.

Videre kreves det:

 • ledererfaring fra undervisnings- eller forskningsvirksomhet
 • god forståelse for økonomistyring og personalledelse
 • faglig styrke
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk, samt engelsk

Det er ønskelig at du har din faglige bakgrunn fra ett eller flere fagområder ved instituttet.

Det er en fordel at du har

 • evne til strategisk ledelse
 • evne til endring og omstilling
 • en motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil
 • evne til å være tilstedeværende i møte med andre
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner intern og eksternt
 • evne til å være en synlig og dyktig kommunikator

Vi tilbyr deg

 • å lede et institutt i endring med store ambisjoner
 • et inspirerende og sterkt fagmiljø
 • deltakelse i lederutviklingsprogram
 • mulighet for faglig utvikling og aktivitet
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et annet skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vil du søke på stillingen, må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen «Logg inn og søk stillingen».

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt: [email protected]

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, stillingskode 1475 instituttleder. Lønn kr. 745 900 – 893 900.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Dekan Ann-Helén Bay, telefon, +47 67 23 80 03 / 911 16 896
 • Fakultetsdirektør Marja Lundell, telefon, +47 67 23 81 85 / 415 09 219

Referansenummer: 19/01195

Søknadsfrist: 31.03.2019

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS