LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskningsleder - Materialer, Prosesser og Egenskaper

Søknadsfrist: 07.02.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Manufacturing AS er et institutt i SINTEF som jobber for å utvikle en konkurransedyktig vareproduserende industri i Norge. Vi leverer spisskompetanse innen automatisert produksjon, produkt- og produksjonsutvikling, lean, verdikjedestyring og materialteknologi, samt laboratorie- og verkstedtjenester. Selskapet har cirka 90 ansatte og er lokalisert med hovedkontor på Raufoss, og har i tillegg ansatte i Trondheim, Ålesund, Stavanger og Horten.

SINTEF Manufacturing søker Forskningsleder innen Materialer, Prosesser og Egenskaper i avdeling for Materialteknologi

Faglag for Materialer, Prosesser og Egenskaper består i dag av 13 meget kompetente kolleger, og vi søker nå deg som vil være vår nye forskningsleder. Vi leter etter en engasjert og samlende forskningsleder som evner å bygge gode relasjoner og motivere sine medarbeidere. Som forskningsleder vil du være en drivkraft for faglig og vitenskapelig utvikling innenfor vårt område, både gjennom strategisk ledelse og egen forskning.

SINTEF er en av Norges mest anerkjente merkevarer, og har i dag vokst til et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. Dette omdømmet og vår vekst er resultat av de innovasjoner og løsninger vi har utviklet for våre kunder og samfunnet. Mange av løsningene som instituttet SINTEF Manufacturing har bidratt til benytter norsk industri hver eneste dag. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn, og dette har vært fundamentet for all vår virksomhet i 70 år. FNs bærekraftsmål er en viktig og naturlig del av hverdagen i SINTEF og vi rapporterer om dette årlig i vår egen bærekraftsrapport.

SINTEF Manufacturing er et institutt i SINTEF, og vi bidrar til utviklingen av konkurransedyktig vareproduserende industri i Norge. Avdeling for Materialteknologi bidrar med industri-nær materialkompetanse, og deltar i reindustrialiseringen av Norge. Avdelingen opplever stor etterspørsel innen produkt-nær materialteknologi, og har en sterk prosjektportefølje som spenner over ulike bransjer, fra grunnleggende forskning til industrinære innovasjons og rådgivingsprosjekter. Vi har kompetanse innen produktnære lettmaterialer, inkludert metall, kompositt og plast. Materialvalg og materialutvikling er sentralt, og å velge riktig materiale i forhold til bruk. Vi arbeider med forståelse av vekselvirkning mellom material og prosess, og bidrar til utvikling av nye formemetoder og teknologier. Viktige fagfelt er fysikalsk metallurgi, forming, maskinering og sammenføyning samt materialkarakterisering og termomekanisk testing.

Som forskningsleder vil du få ansvaret for ditt eget faglag der du ivaretar både den faglige og administrative ledelsen av faglaget. Du vil være sentral i avdelingens ledergruppe som i fellesskap har ansvaret for at avdelingen lykkes med sine mål og strategier.

Sentrale oppgaver vil være:

 • Løpende kundekontakt inkludert oppfølging av salg og kundeundersøkelser
 • Søknadsskriving mot forskningsrådet, EU, IN og andre virkemiddelapparat
 • Prosjektutvikling i samarbeid med prosjektleder og kunder
 • Strategiarbeid for gruppen
 • Oppfølging av HMS og gjennomføring av tiltak rundt HMS
 • Ivareta personalansvaret for gruppens medarbeidere og sørge for at medarbeidere får utviklingsmuligheter og god oppfølging
 • Bidra til at gruppen leverer gode resultater og møter kundeforventningene
 • Lede prosjekter nasjonalt og internasjonalt
 • Spre kunnskap gjennom media, internasjonal publisering og deltakelse på konferanser

Vi ser etter deg som:

 • Ønsker å kombinere en sterkt faglig kompetanse med ledelse
 • Har Ph.D elle M.Sc/siving innen relevante naturteknologiske fag
 • Erfaring fra forskning, konsulentvirksomhet eller næringsliv
 • Interesse i industriell innovasjon og industrialisering
 • Interessert i omstilling til grønnere produksjon

Videre ser vi etter deg som er ansvars og kvalitetsbevisst, og har god evne til samarbeid og formidling. Du er ryddig og nøyaktig, og har kapasitet til å levere resultater og møte kundeforventninger. Vår nye forskningsleder må være nysgjerrig, og ha evne og vilje til å opparbeide ny kompetanse etter behov, i tillegg til at du allerede er analytisk, faglig sterk og interessert i mulighetene i ny teknologi. Har du erfaring med FoU prosjekter og strategisk forbedringsarbeid, så er dette et pluss.

SINTEF gir sine medarbeidere:

 • Spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland i et av Europas ledende forskningsinstitusjoner
 • Dynamisk og motiverende arbeidsmiljø med et stort nettverk av forskere i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Dynamisk og fleksibel arbeidsdag
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn
 • Gode muligheter for å påvirke egne aktiviteter og prosjektportefølje

Arbeidssted for stillingen er Raufoss. Du å regne med noe reiseaktivitet til kunder i Norge og internasjonalt. Arbeidsspråk er norsk (skandinavisk).

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS