LEDIG STILLING VED STATISTISK SENTRALBYRÅ

Førstekonsulent - Seksjon for energi-, miljø og transportstatistikk

Søknadsfrist: 01.02.2021

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.


SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.


Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Vil du være en faktaleverandør i klimasaker?

Har du utdanning eller kompetanse innen energi-, miljø eller klimafeltet? Statistisk sentralbyrå søker etter en førstekonsulent til produksjon og videreutvikling av våre statistikker på energiområdet.

Energistatistikken viser utviklingen i tilgang og bruk av energi fordelt på detaljerte energiprodukter. Statistikken rapporteres internasjonalt og er et viktig grunnlag for statistikken utslipp til luft. Det skjer mye spennende på energiområdet som må fanges opp av statistikken, både knyttet til nye energiprodukter og mer bruk av fornybar energi. Den ledige stillingen er knyttet til arbeidet i Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk, som består av 28 medarbeidere og holder til i Kongsvinger. Seksjonen samarbeider blant annet med SSBs forskningsavdeling, Enova, NVE og Miljødirektoratet. Vi er en viktig faktaleverandør i klimasaker.

Vi søker etter deg som har god IT-kompetanse og relevant bakgrunn, som kan bidra til å videreutvikle statistikkproduksjonen innenfor energiområdet. Er du vår nye medarbeider?

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av statistikkproduksjon innen energifeltet
 • Utvikling, drift, kvalitetssikring og dokumentasjon av statistikker
 • Tolkning, analyse og formidling av resultatene
 • Kommunikasjon med oppgavegivere og brukere av statistikken, samt internasjonal rapportering
 • Noe reising og internasjonal representasjon kan bli aktuelt

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradnivå, fortrinnsvis innen teknisk-naturvitenskapelige fag, statistikk, økonomi eller samfunnsfag
 • Gode IT kunnskaper, gjerne interesse for/erfaring med programmering
 • Det er en fordel om du har erfaring og kunnskap relatert til seksjonens områder
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske evner og god tallforståelse
 • Pliktoppfyllende og kvalitetsbevisst
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Gode samarbeidsevner
 • Initiativ og evne til nytenkning
 • Personlig egnethet blir tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver innen et særlig aktuelt fagområde
 • Lønn som førstekonsulent kr 458 900 - 535 200 etter kvalifikasjoner
 • Et sterkt faglig miljø med muligheter for egenutvikling, i en virksomhet med et viktig samfunnsansvar
 • Fleksibel arbeidstid, treningstilbud og god pensjonsordning
 • Trivelige lokaler med parkering

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

Webcruiter-ID: 4333154870

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Malin Bjelvert (Seniorrådgiver), 408 11 502
 • Ingrid Melby (Seniorrådgiver), 408 11 314
 • Peder Næs (Seksjonssjef), 474 56 597
Powered by Labrador CMS