Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Førstekonsulent / rådgiver - næringsstatistikk

Søknadsfrist: 30.03.2020

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.


SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.


Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Seksjon for næringslivets strukturer har to ledige stillinger innen statistikkproduksjon og dataanalyse, der arbeid med effektivisering og modernisering av statistikkproduksjonen blir sentralt. Seksjonen har i dag 30 ansatte, med ansvar for utarbeidelse av årlig statistikk som beskriver utviklingen i norsk næringsliv og enkelte korttidsindikatorer innenfor omsetning og arbeidskraftkostnader.

Begge stillingene har oppgaver innen produksjon av årlige økonomiske variabler for norsk næringsliv. Dataene er viktig input til årlig nasjonalregnskap og rapporteres til Eurostat, som et ledd i EØS-avtalen. Den ene stillingen omfatter i tillegg produksjon av statistikk om arbeidskraftkostnader.

Vi ser etter deg med god innsikt i regnskap og interesse for tall, i tillegg til god IT-kompetanse. Vi jobber både selvstendig og i tverrfaglige grupper, så evne til å tenke helhetlig og bidra i teamarbeid er derfor viktige egenskaper.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undersøkelser knyttet til årlig statistikk som beskriver utviklingen i norsk næringsliv
 • Utvikling, drift, kvalitetssikring og dokumentasjon av statistikker
 • Tolke og analysere resultater
 • Presentere resultatene i artikler, tabeller og figurer på ssb.no
 • Bidra i tverrgående arbeid i SSB og til effektivisering av statistikkproduksjonen
 • Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver innen seksjonens arbeidsområder

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå, f.eks siviløkonom eller samfunnsøkonom
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • God IT-kompetanse, interesse for programmering er en fordel
 • Interesse for regnskapsfaglige problemstillinger
 • Erfaring fra statistikkproduksjon er ønskelig, men ikke et krav
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske egenskaper og god tallforståelse
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert, men også gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert og målrettet
 • Evne til initiativ og nytenkning
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver innen et statistikkområde som skal utvikles og moderniseres
 • Et sterkt faglig miljø med muligheter for egenutvikling, i en virksomhet med et tydelig samfunnsansvar
 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver, p.t. kr 456 400 til kr 552 800 etter kvalifikasjoner
 • Høyere lønn og eventuelt stillingskode kan vurderes for særlig godt kvalifiserte kandidater
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blirinnkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utførerbakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt omikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varsletom dette før offentlig søkerliste utformes
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrerkvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevneeller hull i CV-en. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, må væreinnforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.

Webcruiter-ID: 4200908880

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Thomas Hagen (Seniorrådgiver), 408 11 320
 • Jakob Kalko (Seksjonssjef), 480 49 611